Tuesday, July 31, 2012

PARADISEIF YOU GO to Ibiza someday, you have to (I mean you really HAVE TO!) visit Formentera. It´s a small island that can be reached in 30 minutes by a ferry. I haven´t traveled through whole Europe yet, but this, my dears, this is paradise! Maybe you can´t see it on these pictures, but the water was crystal clear, completely transparent, landscape was beautiful, un-be-lie-va-ble! European Caribic, for sure. Ok, there was also one weird thing in Formentera. On every beach there were nude people (age 50 and more) lying in between other people. Well yeah, paradise! :)

KEĎ RAZ pôjdete na Ibizu, určite (ale naozaj URČITE!) si urobte výlet na Formenteru. Je to ostrov vzdialený asi pol hodinu plavby loďou. Nemám ešte pochodenú celú Európu, ale toto vážení, to je raj! Možno to na tých fotkách až tak nevidieť, ale voda je kryštálovo čistá, úplne priesvitná, krajina krásna, no ne-nor-mál-ne! Karibik Európy podľa mňa. A nech to len nechválim, bola tu predsa len vec, čo ma na Formentere zarazila. Na každej pláži sa medzi vylehnenými ľuďmi našlo zopár nudistov (vek 50 a viac). No raj, čo vám poviem! :)


Mango dress / Kurt Geiger sandals / Mira headband / Forever21 sunglasses

Sunday, July 29, 2012

MIRA!
DO YOU know what does "mira" mean in spanish? Look! So have a look now. Mira is my friend, that sewed clothes for herself and her friends for years, just for fun. Now she decided to make something also for others. Me and Martin had the chance to shoot the first collection (right before leaving to Ibiza). So, what do do say about these photos and what about the collection? If you like it, have a look on Mirča´s blog or go to Slávica shop.
Little note at the end - you have last few hours to send me your photos to Lomography giveaway, we end today!

VIETE ČO znamená "mira" po španielsky? Pozri! Tak sa teda pozerajte. Mira je moja kamoška, ktorá si celý život šila pre seba, pre kamošov, len tak. A teraz sa rozhodla, že niečo vytvorí aj pre ostatných. Jej prvú kolekciu sme mali s Maťom možnosť nafotiť, tak sme sa s tým narýchlo (pred odchodom na dovolenku) popasovali. Čo poviete na fotky a čo na samotnú kolekciu? Ak sa vám páči, kuknite k Mirči na blog alebo zbehnite do Slávice.
Malé upozornenie na záver - máte posledných pár hodín na zaslanie vašich fotiek do Lomo súťaže, dnes končíme!

Thursday, July 26, 2012

SEASIDE AMSTERDAM
I´VE NEVER been to Amsterdam, in Ibiza (the biggest/main city of Ibiza island) I was maybe three times. Martin was in Amsterdam, but it was his first time in Ibiza. And he said Ibiza looks like seaside Amsterdam. Probably he meant the atmosphere there, the life, rush, young people. Maybe not. I don´t know. Anyway, Ibiza is a small town, but full of beauty and life. Practically like every seaside town :) .

V AMSTERDAME som nikdy nebola, v Ibize (hlavné mesto ostrova Ibiza) som bola hádam 3-krát. Maťo nikdy nebol v Ibize, zato v Amsterdame áno. A povedal, že Ibiza vyzerá ako prímorský Amsterdam. Asi tým myslel tú atmosféru mesta, život, ruch, mladých ľudí. A možno nie. Neviem. Každopádne Ibiza je mesto malé, ale plné krásy a života. V podstate ako všetky prímorské mestečká :) . 

H&M blouse, shorts (new collection) and shoes / Peacocks bag / RayBans

Tuesday, July 24, 2012

IBIZA, BABY!


VIVA LA IBIZA! I´m home and I wanna go back :) . We had such a good time. Great weather, nice people, warm water, wine, gintonic, sangria, good food, everything! There´s nothing more to say. Just check the pictures, they say more about it (I will give you more next time)...
Btw giveaway ends on sunday, so hurry up and send me your photos. Those, that are already in competition you can see on facebook. The winner will be declared on 1st of august.

VIVA LA IBIZA! Som doma a chcem ísť späť :) . Bolo nám super. Skvelé počasie, super partička, teplá vodička, víno, gintonic, sangria, dobré jedlo, všetko! Nemám k tomu čo viac dodať. Pozrite si fotky, tie povedia viac (budem vám ich dávkovať postupne)...
A ku giveaway - končíme v nedeľu, takže sa poponáhlajte a pošlite svoje fotky. Tie, ktoré sú v súťaži si môžete pozrieť na facebooku. Víťaza vyhlásim 1. augusta!

Saturday, July 14, 2012

THE REAL SUMMER BEGINS
I´M LEAVING for a one-week holiday today. I´ll take my mirror glasses with me and I´m gonna enjoy it! My summer holiday just begins, yeaaaah! (And I don´t know if I will have access to internet there, so see you in one week maybe, byeeee.)

DNES odchádzam na týždeň na dovolenku. Zrkadlové okuliare si určite beriem so sebou a neskonale si to tam užijem! Moje letné prázdniny práve začínaju, jupíííííí! (A neviem, či tam budem mať signál, takže možno až o týžden, baaaaj.)

Eva Doll for Friday Magazine, photographed by Nadine Ottawa