Thursday, September 27, 2012

A FOR ANNA

A FOR ANNA, yes she made it! If you wear the new Anna Dello Russo for H&M Collection, you can look posh. But you also can take it more funky and hipster way as our girls did. Isn´t it great? I´ve never expected that a bird can look so good on Daria´s head and I´ve never expected that those S&M boots will look thaaat hot on me and Jul, haha...
Anna Dello Russo in Aupark Bratislava H&M store from 4th of October.

A PRE ANNU, dala to! Ak si dáte na seba niečo z novej kolekcie Anna Dello Russo pre H&M, budete vyzerať posh. Ale môžete vyzerať aj funky a hipstersky ako baby včera. Neni to skvelé? Nikdy by som si nebola pomyslela, že vták môže tak dobre vyzerať na Dariinej hlave a nikdy by som si nebola pomyslela, že tie sado-maso čižmy môžu na mne a Jul vyzerať taak hot, haha...
Anna Dello Russo v H&M Aupark Bratislava od 4. októbra.

Sunday, September 23, 2012

HELLO SOLDIERS!


WHEN I wrote here about how can one pants be worn different ways, you kind of liked this outfit I think. So here you are, more photos. It was shot very quickly, but I like those photos. And I like the soldiers behind me (are that soldiers?).

KEĎ SOM sem dávala príspevky o tom, ako sa dajú jedny gate nosiť na viac spôsobov, tento outfit mal u vás úspech. Takže nech sa páči, tu je viac fotiek. Aj keď to bolo fotienie veľmi narýchlo, myslím, že sa celkom podarili. A páčia sa mi vojaci v pozadí (sú to vojaci?).

H&M top, pants and bag / Zara heels / RayBans

Wednesday, September 19, 2012

MEN´S CORNER: LITTLE DETAIL

pic by my sisterSOMETIMES a small detail as red socks can be very refreshing. My friend, that stands behind the brand Buffet, is one of those few men (in Slovakia) that are not afraid to stand out from the crowd. And that´s what I like!

NIEKEDY aj malý detail ako červené ponožky môže byť veľmi osviežujúci. Môj kamoš, ktorý stojí za značkou Buffet, je jeden z mála chlapov na Slovensku, ktorí sa neboja vystúpiť z davu. A to sa mi páči!

Sunday, September 16, 2012

TRY IT DIFFERENT WAYS VOL. 2


SO I TRIED it again, it seemed to me you liked the last post where I showed you how can the same pants be worn in different ways... So I took two (significant) pants again and combined them with heels but also with sneakers. Which one do you like more? I think I know which outfit wins... :)

TAK SOM to skúsila znova, zdalo sa mi, že predchádzajúci príspevok tohto typu mal úspech... Takže som zase zobrala dvoje (taktiež výrazné) gate a skombinovala ich aj s opätkami aj s teniskami. Ktoré sa vám páči viac? Myslím, že viem, ktorý outfit vyhrá... :)

Both pants are from H&M newest pants collection
1. H&M shirt and sneakers / Zara bag 
2. H&M top and bag / Zara heels
3. Zara shirt and shoes / H&M parka
4. H&M shirt / Sicko sneakers

Thursday, September 13, 2012

YES, YOU CAN!
I KNOW, I know. I neglect you. But I´m sooo busy right now. I didn´t tell you - I have a new job, already one month. And it takes me so much time and power, that every time I got back from work, I´m falling to bed totally exhausted. But I love the job, I only have to adapt a bit :) And I´m gonna try hard not to disappoint you and blog more. Yes, I can do this!
Btw this is some new stuff, that smarten up my closet now...

JA VIEM, ja viem. Zanedbávam vás. Ale som taaak zaneprázdnená. Ešte som vám nepovedala - mám novú prácu, už mesiac. A oberá má o dosť času a síl, takže vždy keď dojdem domov z práce, padám do postele totálne vyčerpaná. Ale milujem tú prácu, len sa musím prispôsobiť :) A budem sa fakt snažiť aby som vás nesklamala a blogovala viac. Hej hej, dám to!
Btw zopár nových vecí, ktoré teraz skrášľujú môj šatník...

Zara sweater / H&M necklace and earrings

Wednesday, September 05, 2012

TRY IT DIFFERENT WAYSI THOUGHT about a "one piece, more ways" post for a longer time. I have new pants, both are not so ordinary, a bit striking (and surprisingly I feel good in them), so I came to an idea to play with them. I tried it with heels, also without them, but I think it´s always Me. And now it´s your turn - which of leopard and which of stones outfit do you like more?
Btw I had fun playing with my outfits, so this kind of post is not the last one here...

UŽ DLHO som rozmýšľala urobiť článok typu "jeden kúsok, viacero možností". Mám nové gate, jedny aj druhé sú nie úplne obyčajné, svojim spôsobom výrazné (a prekvapivo sa v nich super cítim), tak ma napadlo sa s nimi trochu pohrať. Skúsila som to s opätkami aj bez nich, ale myslím, že vždy som to zostala Ja. A teraz je rad na vás - ktoré z leopardích a ktoré z kamienkových outfitov sa vám páčia viac?
Btw celkom ma to bavilo, takže post tohto typu určite nie je posledný...

1. H&M pants, shirt and bracelets / Zara shoes and bag / Folli Follie necklace
2. H&M pants, t-shirt and clutch / Stradivarius heels / DIY necklace
3. H&M pants, shirt and earrings / Zara heels and bag
4. H&M pants and flats / Adolfo Dominguez t-shirt / Zara bag and necklace

Sunday, September 02, 2012

PICTURES OF SUMMER (PART 1)

1. HOME MADE ginger tea by my friend Mirča / favorite summer drink - radler
2. beautiful apple tree right next to our cottage
3. cakes of summer including my birthday cheesecake made by my lovely sister
4. Hanka (my niece) watching deers / deer in Podhájska health resort
5. Podhájska health resort
6. relaxing while Martin is playing golf / going for a wedding / having fun on Grape festival
7. chilling under grapes / finally new hair cut!
Bonus: while looking at the picture from Grape festival a had to put here the song of this summer, that me and Martin always listened to in our car, yeaaah...

1. DOMÁCI zázvorový čaj u kamošky Mirči / obľúbený nápoj leta - radler
2. krásna jabloň u nás na chate
3. koláče leta vrátane môjho narodeninového cheesecake-u, ktorý robila moja najdrahšia sestra
4. Hanka (moja neter) sleduje srnky / srnka v kúpeloch Podhájska
5. kúpele Podhájska
6. relax kým Maťo hrá golf / smer svadba / švanda na Grape festivale
7. oddych pod hroznami / konečne nový zostrih!
Bonus: pri pozeraní sa na fotku z Grape-u som sem musela dať pesničku leta, ktorú si stále s Maťom púšťame v aute, yeaaah...