Wednesday, October 31, 2012

IF YOU FEEL IT DO IT

IN JEWISH district in Krakow we found this legend on the wall. Nice motto for everyone who´s cruising around...

V ŽIDOVSKEJ štvrti Krakowa sme našli na stene tento nápis. Pekné motto takto verejne pre všetkých...

H&M coat, jeans, bag, scarf / Mango sweater / Gamloong boots

Monday, October 29, 2012

KRAKOWI´LL TELL you everything in shortcuts. Krakow is a beautiful city. Historical, catholic, with nice people. All those pretty monuments are concentrated in the city-center surrounded with romantic park (really romantic, mainly now in autumn/winter). We saw almost everything in one day. The pride of the city - the Wawel Royal Castle, jewish district, pattiseries but mostly restaurants. We agreed that we actually practise the gastrotourism. That is a good thing, but on the other hand it isn´t, cause every time we end totally replete. Anyways the whole trip was very nice (I stopped thinking about the rainy days there and the awful journey). I recommend it for a romantic weekend. The last finding - krowkas (caramel sweets) are scarce goods.

POVIEM vám to celé v skratke. Krakow je krásne mesto. Historické, katolícke, s milými ľuďmi. Všetky pamiatky a pekné veci sú na jednej kope, okolo ktorej sa vinie pekný romantický parčík (prizvukujem, naozaj romantický, hlavne takto na jeseň/v zime). My sme to pobehali hádam všetko za jeden deň. Pýchu mesta - zámok Wawel, židovskú štvrť (kde sme mimochodom v malebnej reštaurácii stretli rappera Beneho, haha), cukrárne (je ich tam asi triliarda) a hlavne reštaurácie. Zhodli sme sa na tom, že my vlastne dosť praktizujeme gastroturistiku. Čo je na jednej strane super, na druhej až tak nie, lebo zakaždým sa strašne prejeme. Každopádne celý výlet bol veľmi pekný (odmýšľam si celodenný dážď a tú otrasnú cestu tam a späť). Na predĺžený romantisch víkend odporúčam. Posledný poznatok - krowky sú tam nedostatkový tovar.

Wednesday, October 24, 2012

WATCH OUT, COLD IS COMING


GANT in Central shopping center. The biggest one in Slovakia and Czech republic. With lots of beautiful clothes, soft and warm. I can imagine myself be wrapped in half of those things during the upcoming cold weather. Oooh, and those pants on second picture, love them. I have to go there again...

GANT v Centrali. Najväčší na Slovensku a v Čechách. S fakt peknými vecami, mäkkučkými, teplučkými. Viem si predstaviť, že do polovice z nich by som v blížiacej sa zime zakutrala. Ach, hlavne tie gate na druhej fotke, tie si fakt viem na sebe predstaviť. Pôjdem sa tam ja znova pozrieť...

Monday, October 22, 2012

NA JA, NASCHMARKTI DON´T LIKE German language. I like Vienna though. If it wasn´t spoken German in Vienna, I can imagine myself living there. Reportedly, in Vienna there is the highest standart of living and people feel there happy. Well, I´m talking about European cities. My favourite part of this city is Naschmarkt. A market where you can find everything from clothing, until jewellery, toys, flowers, food and great restaurants that cook from fresh ingredients from the market. It is a place, where regularly everyone meets everyone - young ones and older ones, hipsters or those (let´s say) more wealthy. You can´t escape from that atmosphere. So if you haven´t been there yet, I truly recommend it! And I´m adding one more place to visit - in the streets next to the market we discovered the cutest and most delicious patisserie, so go and grab something sweet there. Tschüss!

NEMÁM RADA nemčinu. Viedeň áno. Keby sa tam nehovorilo po nemecky, viem si predstaviť, že by som tam možno žila. Viedeň je ževraj mesto, kde je najvyššia úroveň žitia a ľudia sú tam najspokojnejší. Teda v rámci Európy myslím. Mojou obľúbenou časťou tohto mesta je Naschmarkt. Trh, na ktorom nájdete všetko od oblečenia, cez šperky, platne, hračky, kvety, potraviny až po tie naj reštiky, ktoré varia z čerstvých surovín priamo z trhu. Je to miesto, kde sa pravidelne (nielen) v sobotu stretávajú všetci - mladí aj starí, hipsteri aj tí trochu (dajme tomu) zámožnejší. Tej atmosfére sa jednoducho nedá odolať. Takže ak ste tam ešte neboli, vrelo odporúčam! A pripájam ešte jeden tip - v uličkách vedľa trhu sme minule objavili tú najmilšiu a najlepšiu cukráreň, tak skočte aj tam. Tschüss!

Zara jacket and bag / Topman t-shirt / (really old) New Yorker shirt / DIY Urban Outfitters jeans / Gamloong boots / RayBans


Friday, October 19, 2012

BE FASHION TONIGHT


Buffet Clothing
Marcel Holubec
Lenka Sršňová
IT´S BEEN a while (few weeks already, God, time is running so fast!) since the Design weekend was held in Bratislava and we went to explore it, check out the fashion show, eat some super-sweet cakes, chat with friends, support friends, have fun at afterparty. Everything was pretty good I must say. Spontaneous events are always fun (only if I didn´t wear heels in belief I will go home after the fashion show a then suffer the whole night wearing them. And I left my dogs without dinner. Well...). Actually I didn´t have the mood to snap some pictures that night. But the place was so nice, also models and the clothing... So I overcame it. So you could have something from that night as well. You like it, huh?
Btw. there were so many designers, that I forgot some names. If you could help me with it, I would be pleased cause I love the clothes...

JE TO UŽ zopár dní (týždňov? Nejak mi to všetko rýchlo uteká.), čo bol Dizajnvíkend a my sme sa vybrali ho preskúmať, pozrieť si prehliadku, dať si mega sladké koláče, pokecať s kamošmi, podporiť kamošov, zabaviť sa na aftri. Všetko bolo a všetko bolo fajn. Spontánne akcie sú vždy super (len keby som si nedala tie opätky s domnením, že pôjdem po prehliadke domov, a potom v nich pretrpela celý večer. A nedala psom najesť. Well...). Vlastne sa mi vôbec nechcelo fotiť. Ale priestor bol pekný, modelky a modelovia tiež, aj oblečenie. Tak som sa prekonala. Aby ste si aj vy mohli čo-to pozrieť. Takže? Môže byť?
Btw. bolo tam toľko návrhárov, že som zabudla kto je kto. Takže ak mi s tým viete pomôcť (Marika?), budem len a len rada, lebo fakt sa mi tie veci páčia...

Sunday, October 14, 2012

COMMITMENTSMILETIČOVÁ market is a great photogenic place, mostly when it´s empty. We already shot there once, my favourite photos (these) were taken there. So we returned there. And nothing has changed at all. Well, I should be visiting this market more often, mainly when it´s full of fruit and vegetables. So here is my next commitment - shop there more often. And yeah, work out too.

MILETIČKA je super fotogenická, najmä keď je prázdna. Už sme na nej raz fotili, vznikli na nej moje najobľúbenejšie fotky tohto blogu (tieto). Tak sme sa tam vrátili. A nič sa tam nezmenilo. Nuž, mala by som tam chodievať častejšie, hlavne keď je plná ovocia a zeleniny. Takže si vlastne dávam ďalší zaväzok a to viac nakupovať na trhu. A začať cvičiť. Tak.

H&M jeans and shirt / Zara bag and flats / Folli Follie necklace / Mango sunglasses