Monday, May 27, 2013

WEEKLY
1. I CO-ORGANIZED an event called Slovenka roka 2013 (Woman of the year) on Monday. It took place in the historical building of Slovak national theatre. The building is beautiful, the culture breathes from every corner of it. I found some "culture" in one men's dressing room, I kind of liked the contrast of naked women and Donald Duck :)
2. When talking about this event, I decided to wear this orange dress with white/transparent accessories. I felt good in it, I must admit...
3. We finally started the bike season today (yes, only today!).
4. On the bikes we made a small visit to Medicka garden where the Cirku L'art took place. This guy from Venezuela was having fun with doing handstands on 4 chairs. Btw I'm so happy that finally came that part of year when every weekend is something happening in Bratislava.
5. New shoes. I found them on sale for 7 euros in H&M, what a deal!

1. V PONDELOK som sa spolupodielala na organizácii ankety Slovenka roka 2013, ktorá sa konala v historickej budove Slovenského národného divadla. Priestory sú to krásne, čo vám poviem, dýcha odtiaľ kultúra z každého rohu. "Najviac" kultúry som našla v jednej z pánskych šatní, celkom sa mi páčil kontrast holých báb a káčera Donalda :)
2. Keď už sme pri tej akcii, radili ste mi, do ktorej varianty (čo sa doplnkov k šatám týka) mám ísť. Rozhodla som sa pre prvú, áno aj s náramkom nakoniec. Tu sú ale celé šaty, fakt dobre som sa v nich cítila...
3. Konečne sme dnes začali bicyklovú sezónu (áno, až teraz!).
4. Rovno sme sa na bikoch previezli do Medickej záhrady, kde sa konal Cirku L'art. Tuto chlapík z Venezuely si dával stojky na 4 stoličkách ako by sa nič nedialo. Mimochodom, som strašne rada, že prišlo to obdobie kedy sa v Bratislave skoro každý víkend niečo koná, len tak ďalej!
5. Nové botičky. Našla som ich vo výpredaji za 7 eur v H&M, no nekúp to.

Saturday, May 25, 2013

LITTLE TREASURES

LITTLE treasures, that made me happy in last few days. Well, with that stone necklace I made myself happy, the rest I got from my friend. It's great when someone gifts you just because he/she loves you...

MALÉ maličkosti, ktoré mi za poslednú dobu urobili radosť. Respektíve s kameňovým náhrdelníkom som si urobila radosť sama, so zvyškom ma potešila kamarátka. Je super, keď ťa niekto len tak obdaruje, len preto, že ťa má rád... 

H&M accessories / &Other Stories nail polish

Thursday, May 23, 2013

WINDY

FINDING this dress was a bit of an accident. I was looking for some long dress for an event for my pregnant friend, but when I put it on, I just had to buy it. It was so comfy I didn't want to take it off. It seemed as an ideal dress for those nice, almost summer days. Except the fact, that today was far away from a summer day. At least the dress looked nice in the wind...

NA TIETO šaty som natrafila úplne náhodou. Tehotnej kamarátke som zháňala dlhé šaty na akciu, ale keď som si ich vyskúšala, jednoducho som si ich musela kúpiť. Boli tak príjemné, že som ich ani nechcela dávať zo seba dole. Prišli mi úplne ideálne na tie pekné, už skoro letné dni. Až na to, že dnes to malo od tepla ďaleko. Aspoň pekne plápolali vo vetre...

H&M dress / Jimmy Choo for H&M necklace (borrowed) / Zara jacket / Gamloong boots / COS bag

Tuesday, May 21, 2013

WEEKLY

WEEKLY this time a bit later, I had a working weekend (it's not that I don't care about you guys!).
1. Check and red just go together well...
2. Tweaks of the century, I swear. Not a powder, not a bronzer, something in-between. Chanel Beige is just great!
3. I love beautiful boxes and cases. Pretty things makes me pleasure (and those chocolate pralines even more).
4. Love this present I found in my mail box (few weeks ago). I finally got to it so I can read it.
5. Red shoes again, this time for kids. This spanish classics is the cutest summer shoe for kids, isn't it?

WEEKLY tentokrát trochu v oneskorení, mala som totiž pracovný víkend (aby ste si nemysleli , že na vás kašlem, to teda nie!).
1. Káro a červená jednoducho idú k sebe...
2. Vychytávka storočia, na ktorú nedám dopustiť. Ani púder, ani bronzer, proste niečo ako bronzer len pre svetlú pleť. Chanel Beige je proste boží!
3. Milujem krásne obaly a krabičky. Pekné veci mi naozaj robia potešenie (a tie čoko pralinky vo vnútri ešte väčšie).
4. Krásny darček, ktorý ma čakal v schránke (už je to pár týždňov dozadu). Konečne som sa k nemu dostala.
5. Červené topánky po druhýkrát, tento raz detské. Táto španielska klasika je podľa mňa tá najchutnejšia letná obuv pre deti, no nie?

Friday, May 17, 2013

SO...NOW YOU CHOOSE

I'M GOING to a quite official event, although only working. I already have the dress, now come accessories. Which option is better? I'm curious if you'll choose the one, that I probably chose :)

CHYSTÁM sa na celkom oficiálnu udalosť, aj keď len pracovne. Šaty už mám, stačí doladiť doplnky. Za ktorú variantu hlasujete? Som zvedavá, či sa prikloníte k tomu, k čomu sa prikláňam ja :)

Aqua dress borrowed from Mak's studio / all accessories from H&M (and borrowed as well)

Wednesday, May 15, 2013

FRAUEN SIND FREI UND WILD


NA JA, a bit of German doesn't hurt sometimes, right? When we shot these playful photos with dandelions, I didn't notice I was wearing a t-shirt with such a funny message (women are free and wild). It was on last Wednesday and we made a little trip to Modra and Doľany again. Oooh, if every Wednesday was a free day (and sunny as well)...

NA JA, trochu nemčiny občas nezaškodí, všakže. Keď sme fotili tieto hravo-veselé fotky s púpavami, ani som si neuvedomila, že mám na sebe tričko s týmto posolstvom :) . Bolo to minulú stredu a my sme si zase raz urobili výlet smer Modra a Doľany. Ach jaj, keby tak každá streda v týždni bola voľná (a pekná a slnečná)...

Buffet t-shirt / Forever21 pants / H&M denim jacket and earrings / Zara flats / COS bag / Raybans

Sunday, May 12, 2013

WEEKLY


1. ROAD to nowhere. Totally romantic. We went to Doľany village on Wednesday, visited the Vína z Mlyna winery, I got a bit wasted in the afternoon and we discovered beautiful nature there. I recommend this trip. Well, and I recommend their wines as well :)
2. We over floated our basil a bit and I had som much fun when I found Martin drying it with the hairdryer (I thought it is the end for the basil, but it survived surprisingly).
3. Again food, I know. But this brownie with orange flavored curd was absolutely gorgeous!
4. I discovered this cute crisps in shop this week. Bio + gluten-free + dinosaurs = love.
5. Earrings I discovered today - buy or not to buy? Buy I think :)
And now a question - I'm not sure if you like this "weekly" section. I also got some critics, so... should I stop to do it or not? I don't want to bother you.

1. CESTA do neznáma. Úplna romantika. V stredu sme si urobili výlet do Doľanov, navštívili sme vinárstvo Vína z Mlyna, ja som sa z ochutnávky celkom pripila a objavili sme neskutočne krásnu prírodu. Naozaj odporúčam. A odporúčam aj ich vína :)
2. Trochu sme prepolievali bazalku a ja som sa fakt dosť pobavila, keď som našla Maťa v kúpeľni ako ju fénuje (myslela som, že je to jej úplny koniec, ale čuduj sa svete, ona zas ožila).
3. Zase jedlo, ja viem. Ale tento brownie s pomarančovým tvarohom bol fakt skvelý!
4. Objavila som tieto neuveriteľne milé chipsy v obchode. Bio + bezlepkové + dinosaury = láska.
5. Naušnice, ktoré som dnes objavila - kúpiť či nekúpiť? Asi kúpiť, že? :)
A teraz otázka - nie som si istá, či vás táto rubrika baví. Dostala som na ňu aj kritiku, takže....zrušiť alebo nechať? Lebo nechcem vás nebaviť.

Thursday, May 09, 2013

NEW ME

SO HERE I am. It's me, but with a shorter hair. It's not what I wanted, but I'm getting used to it. Sometimes I feel a bit French, I don't know why :) . But the interesting thing is, that I have a feeling that  all my clothes look different on me. Well, change is life...

TAK TEDA tu ma máte. Som to ja, len s kratšími vlasmi. Nie je to to čo som chcela, ale už si zvykám. Niekedy sa cítim tak trochu francúzsky, neviem prečo :) . Čo je ale celkom zaujímavé, mám pocit, že na mne oblečenie vyzerá úplne inak ako predtým, že mi svedčia úplne iné veci. Nuž, zmena je život...

Zara t-shirt and ballerinas / Mango trousers / H&M sunglasses and rings / Forever21 necklace / COS bag

Wednesday, May 08, 2013

IDOL: MARIA DUENAS JACOBS
DO YOU know what is a mystery to me? How is it possible, that all women that work in the fashion industry (such as stylist, fashion editors etc.) always look so good? I don't mean they have style. That's clear. I mean, they all are so pretty. Every time I discover someone to my Idol section, I always think about this... And it's the same with Maria Duenas Jacobs. She works as a senior accessories editor in Glamour Magazine and has beautiful smile. Of course I love her style, I need to inspire here. For example start to use my accessories more...

VIETE ČO mi je naozaj záhadou? Ako je možné, že ženy, ktoré robia v módnom biznise (t.j. stylistky, fashion editorky atď) vždy vyzerajú dobre? Nemyslím tým to, že majú štýl. To je jasné. Myslím na to, že sú to väčšinou fakt kočky. Vždy keď objavím niekoho do rubriky Idol, pozastavím sa nad týmto... A tak je to aj s Mariou Duenas Jacobs, ktorá pracuje ako šéfka oddelenia doplnkov v Glamour Magazine (neviem ako znie oficiálny názov tejto pozície). Má neskutočne milý úsmev. A jej štýl mi je veľmi blízky. Už len musím začať viac využívať všetky tie doplnky a šperky čo mám doma...

Monday, May 06, 2013

MISSING MY HAIR

THESE ARE my last photos with long hair. Since now you gonna see me with much shorter. Oh God, how I miss them :) . Well, it's not that bad and they'll grow longer. Btw I was wearing shorts underneath that dress...

TOTO SÚ posledné fotky, na ktorých mám dlhé vlasy. Odteraz ma nejakú dobu uvidíte s oveľa kratšími. Ach, ako mi chýbajú :) . Nevadí, neni to zlé a veď dorastú. Btw pod tými šatočkami som mala šortky...

Zara dress, jacket and shoes / COS bag / RayBans / Dogs - my own - Dax and Keisha :)