Tuesday, July 30, 2013

PYJAMAS

LOVIN' this pyjama pants from Zara I bought last week. They're super-light and comfy for this hot hot summer, although they are long...

MILUJEM tieto pyžamové gate zo Zary, ktoré som si kúpila minulý týždeň. Sú superľahké a pohodlné do týchto horúcich dní, aj keď sú dlhé...

Monday, July 29, 2013

WEEKLY


RIGHT NOW are my days mostly about going out of town, enjoying summer and spending time with my dearests...
1. From H&M recycling party - a headband I made for my niece. It ended with a small injury :)
2. Pitfalls of summer - home-made apricot dumplings I ate outside on a wooden table with a view at bunch of meadow flowers...
3. Cutest little house ever (it has pink curtains and black&white floor)! I wanna be a kid again!
4. "I will be the hairdresser and you will be my customer, ok?" Well, ok then.
5. Happy Socks for adults look cute on a kid foot :)
6. Real Vienna gangsta. When the fifth Viennese stared at my boobs I realized that I´m wearing a german t-shirt in a german-speaking country... Btw design of this tee is made by this guy and you can find it here.
7. This flowered Viktor & Rolf cart in Vienna enticed to sit and take a ride...
8. Left-handed me a.k.a. being nervous by opening a bottle of wine :)
Btw maybe you noticed that I skipped Weekly last week. Purposely. I was thinking (and some people agreed as well) that probably I will be doing this section every second week, so this blog won´t be only about Weekly :) What do you think? Yes, no, leave it on a weekly base, do it every second week, monthly? Cancel it? :) I´m waiting for your answers, thaaaanks!

MOMENTÁLNE sú moje dni najmä o vypadnutí v mesta, užívaní si leta a trávení času s mojimi najmilovanejšími...
1. Ešte z H&M recyklačného večierku - čelenka, ktorú som vyrobila mojej neteri a nevyhla sa pri tom zraneniu :)
2. Nástrahy leta - domáce marhuľové gule som hltala vonku na drevenom stole, zátišie mi dotvárali lúčne kvety...
3. Najzlatší detský domček ever (má aj ružové záclony a čierno-bielu kockovanú podlahu)! Chcem byť dieťa!
4."Akože ja budem kaderníčka a ty budeš môj zákazník, dobre?" Nedbám.
5. Dospelácke Happy Socks ponožky a.k.a. detské podkolienky :)
6. Real Vienna gangsta. Až keď mi asi piaty viedenčan pozrel na prsia, tak som pochopila, že to bude skôr v tom, že rozumeli nemeckému nápisu... Ináč dizajn tričku robil tento pánko a môžete ho zohnať tu.
7. Tento kvetinkový Viktor & Rolf vozíček vo Viedni priam nabádal sadnúť si a povoziť sa...
8. Grambloško a.k.a. nervozita pri otváraní vína :)
Mimochodom možno ste si všimli, že minulý týždeň som Weekly vynechala. Zámerne. Rozmýšľala som (a potvrdilo sa mi to aj z iných strán), že budem túto rubriku robiť dvojtýždenne, aby tento blog nebol iba o Weekly :) Čo vy na to? Áno, nie, nechať týždenne, dať dvojtýždenne alebo aj mesačne? Zrušiť úplne? :) Čakám na vaše postrehy, ďakujeeem!

Thursday, July 25, 2013

FEELING THE BREEZE OF SAINT TROPEZ

SINCE I was talking that much about recycling yesterday, here is the prove I don't lie. This dress emerged from our creative afternoon. Well, I didn't do that much with it, I just dismantled one necklace and sewed it to the dress (thank you Pauline for that idea!). And I didn't expect it will have such a success! I felt a bit retro in it and I had some kind of need to go straight to some yacht in Saint Tropez. That exactly happened when I put it on :) .

KEĎ UŽ som včera mlela toľko o recyklovaní, tak tu máte dôkaz, že neklamem. Tieto šaty vzišli z nášho kreatívneho popoludnia. Vlastne som s nimi skoro nič neurobila, iba som rozobrala jednu retiazku na krk a prišila ju na šaty (dik Pau za nápad!). A vôbec som nečakala, že budú mať taký úspech! Cítila som sa v nich jemne retro a mala som strašnú potrebu v nich ísť na jachtu v Saint Tropez. Presne to sa stalo, keď som si ich obliekla :) .

H&M DIY dress / Zara bag / Keds sneakers / bracelets gifted and from Ibiza

Wednesday, July 24, 2013

LET´S SAVE THE EARTH...AND OUR CLOSETS

IT'S LIKE that. Nowadays everyone lives healthy, bio, eco, is on some diet or exercises as hell, recycles. I don't live that healthy (ok, I try to avoid bread), I'm not that into bio and eco (just a bit), I've never been on a diet and I'm starting to work out since January. And since last week I definitely recycle! H&M made some calculations and came with an idea how to help the environment. They found out, that when they start to recycle,with 1 kg of old clothes they can save 3,6 kg of carbon dioxide emissions, 6000 l of water and 0,3 kg of manure (oh-ooooh). When I think about that 10 kg heap of clothes I sorted out last month... So here is the deal with old clothes - you can throw it away (shame on you, you're not eco!), or you can exchange it with your friends and family, or you can bring it to some orphanage, or you can take it to H&M and for every bag you get 1 euro discount from your next purchase. Or there is another possibility, that you are skilled and you can make from nothing something. And since we are eco, bio and Idon´tknowwhat, we decided to recycle last week. We tore, slit, glued (burned the knee with hot silicone), sewed, destroyed but also created. And had a good feeling about it. And what´s better than have a good feeling (and recycle, huh)? Try it! I´m going to check my closet if there´e something more I could play with...

JE TO UŽ tak. Momentálne všetci žijú zdravo, bio, eko, dietujú, cvičia ako o život, recyklujú. Ja až tak zdravo nežijem (okej, snažím sa nejesť veľa chleba, atď atď), bio a eko riešim veľmi povrchne, diety neriešim vôbec, cvičiť začínam už niekoľko mesiacov. A od minulého týždňa definitívne recyklujem! H&M si to celé vypočítalo a prišlo s nápadom ako zlepšiť životné prostredie. Zistili, že ak budú recyklovať staré oblečenie, tak pri 1 kg (podľa nás) zbytočných vecí ušetria 3,6 kg emisií oxidu uhličitého, 6000 l vody a 0,3 kg hnojiva (o-ooou). Keď si to vynásobím tými 10 kilami oblečenia, čo som pred mesiacom vyradila zo skrine... Takže je tu možnosť pre vás - buď staré oblečenie vyhodíte (fuj fuj hanba vám, ste neeko a netrendy!), alebo si ho povymieňate s kamoškami, rodinou, alebo dáte do detského domova (kde si to podľa mňa aj tak rozoberú vychovávateľky) alebo odnesiete do H&M a za každú tašku dostanete zľavu 1 euro z nákupu. Ešte je tu možnosť, že ste mega kreatívec a viete vytvoriť aj z h..... ničoho niečo. A keďže sme eko, trendy a neviemčoešte, tak sme minulý týždeň recyklovali o sto šesť. Trhali, strihali, lepili (spálili si horúcim silikónom koleno), šili, párali, ničili, ale aj vytvárali. A mali z toho dobrý pocit. A čo už je lepšie ako mať dobrý pocit (a recyklovať, všakže)? Skúste to aj vy! Ja idem pozrieť do skrine, či tam nie je ešte niečo, s čím by som sa mohla pohrať...

Monday, July 22, 2013

A LITTLE ESCAPE

I HAVE some kind of need to go out of town (I mean out of Bratislava) nowadays. Actually it's more than a month since I was at home during weekend. So I went to our cottage last Friday. We have it near Banská Štiavnica, but I already wrote about it in winter... Štiavnica is much different in summer. The city is much more active and alive, you can sit outside, so it's atmosphere grows with every second. Oh and I don't know why I discovered that beautiful stone wall only now...???

MOMENTÁLNE mám potrebu každý víkend vypadnúť z mesta (teda z Bratislavy). Vlastne som nebola doma cez víkend už minimálne mesiac. Takže som tento víkend vypadla na chatu. Tú máme pri Štiavnici, ale to som tu už písala v zime... Letná Štiavnica je však iná. Viac to tu žije, v kaviarňach sa dá sedieť aj vonku a tým pádom sa jej atmosféra ešte umocňuje. Oh a neviem prečo som tú krásnu kamennú stenu objavila až teraz (prečítajte si napríklad o tajchoch)...???

H&M shorts, blouse and belt / Zara bag and flats

Tuesday, July 16, 2013

I WANT MOREI WANT more! While looking at these photos I realized I want more sun, more free time (or just another holiday), more sea, more pool, more new mirror sunglasses (my old ones got broken), more sporty chic clothes, more sports... and go surfing. And that Acne MUSIC t-shirt as well. I think it's a good idea for DIY...

CHCEM viac! Pri pozeraní tohto editoriálu ma stále napadá, že chcem viac slnka, viac voľného času (a.k.a. prázdniny), viac mora, viac bazénu, viac nové zrkadlovky (moje staré už praskly), viac športovo pekných vecí, viac športovať... a ísť surfovať. A ešte to Acne MUSIC tričko. Myslím, že dobrý nápad na DIY...