Monday, October 17, 2011

EMMA & EMMA


THANK YOU Emma & Emma magazine for putting me between all those beautiful people!
And don´t forget about the present...

ĎAKUJEM Emma a Emma časopis, že som medzi všetkými tými krásnymi ľuďmi!
A nezabudnite na darček...

9 comments: