Saturday, July 30, 2011

BIRTHDAY WISHESMY BIRTHDAY is coming so I tell you my wishes here. Basically I don´t need anything. I don´t want to be pathetic, but most of all I wish love from my family and my boyfriend. That makes every day more beautiful. So let this feeling last for another year... I continue now, I don´t want you to feel ickie. I wish for a job. Seriously. I´m done with school, summer holidays are in the middle and my dreamjob still nowhere :) Flowers are always nice (oooh, peonies!), a cake even more. And you finally waited to see something "normal" - I want some autumn shoes. These are from H&M, the quality is not that good, but they fit me perfect... Thank you!

MOJE NARODENINY sa blížia a ja dávam do pléna svoje želania. V podstate mi nič nechýba. Nechcem, aby to znelo pateticky, ale aj tak si najviac zo všetkého želám lásku svojej rodiny a priateľa. To robí dni krajšími. Tak nech to tak trvá aj celý daľší rok... Ale aby ste sa z toľkej sentimentálnosti nepresladili, pokračujem. Želám si prácu. Znie to možno divne, ale škola je skončená, prázdniny sú v polovici a dreamjob nikde :) (Tak sa už objav!) Kvety ma potešia vždy (aaaach, pivonky!), torta ešte viac. A dočkali ste sa niečoho "normálneho" - chcelo by to nejaké jesenné topánky. Tieto sú z H&M, kvalita nie je až tak super, ale dosť mi sedeli na nohe... Ďakujem!

Thursday, July 28, 2011

ZOOTLOOK.CZME ON Zootlook . Thank you Pauline for taking some pictures of me and publishing it! For more details and more stylish people visit this page.

JA NA Zootlook-u. Ďakujem Pauline za odfotenie a uverejnenie mojich fotiek! Pre viac detailov a viac štýlových ľudí kliknite sem. A môžte sa aj zapojiť do súťaže! Mimochodom, to s tou modelkou berte s rezervou :) .

Wednesday, July 27, 2011

FRENCH VIBES


BECAUSE WE were in France, I wanted to blend with the surroundings by adding a pinch of french charm to my outfit. Firstly - it is not perfect, because I had to put it together from those clothes I brought with me (and I had to pack really quickly). Secondly - practically, I didn´t blend with the surroundings at all, because everywhere were tourists in summer dresses and similar not-so-french outfits (I mean - I didn´t feel the french vibes). Thirdly -this "pyjama" shorts are probably the most comfy shorts I have!

KEĎŽE SME boli vo Francúzsku, chcela som trochu splynúť s okolím pridaním štipky francúzskeho šarmu môjmu oblečeniu. Po prvé - nie je to úplne dokonalé, lebo som to vyskladala z toho čo som mala zbalené (a balila som naozaj narýchlo). Po druhé - v podstate som vôbec nesplynula s okolím, lebo všade boli turisti v letných šatách a podobných nefrancúzskych outfitoch (rozumejte - nebolo z toho cítiť Francúzsko). A po tretie - tieto "pyžamové" kraťasy sú asi najpohodlnejšie nohavice čo mám!


H&M shirt and bag, Women´s Secret shorts, Stradivarius flats.

Monday, July 25, 2011

HERE COMES THE SUN
Cannes

little thiefDON´T TAKE these photos as a provocation. I just wanted to bring some sun and atmosphere of the French riviera... So we´re back. We were in Antibes which is about 15 km from Nice and 5 km from Cannes. And yes, we also were at the beach, but didn´t take any pics. So you can see mostly our mornings and evenings... Antibes is a picturesque town with restaurants, boutiques and shops and during the day there is about trillion people on the beach. That´s why we liked Cannes more. Casino, yachts, red carpet, hand marks of celebrities on the path, but also beautiful streets, city walls and (mmmm) again a good food. We also saw the famous seagull from this video on city walls. It was that seagull for sure! It was standing there alone, enjoying its popularity and posing while Martin was shooting it :) .
It was a nice trip, that helped us escape from this autumn weather at least for few days. That´s it!

NEBERTE TIETO fotky ako provokáciu. Len som nimi chcela priniesť trochu slnka a priblížiť vám atmosféru francúzskej riviéry... Tak sme sa vrátili. Boli sme v Antibes, čo je asi 15 km od Nice a 5 km od Cannes. Boli sme aj na pláži (celé dni), ale tam sme nič nefotili. Takže väčšina fotiek je z rána alebo večera... Antibes je malebné mestečko s reštauráciami, obchodíkmi a je tam cez deň asi trilión ľudí na pláži. Nám sa veľmi páčilo v Cannes. Kasíno, jachty, červený koberec, odtlačky celebrít na chodníku, ale aj krásne uličky, hradby a (mmmm) zase jedlo. Na hradbách sme stretli aj slávnu čajku z tohto videa. Určite to bola ona! Bola tam jediná a naplno si vychutnávala svoju slávu keď ju Maťo fotil :) .
Bol to príjemný výlet, ktorý nám našťastie pomohol uniknúť z týchto jesenných dní. A bolo tam strašne dobré jedlo! Tak!

Wednesday, July 20, 2011

NEWS


I HAVE TO tell you guys, I´ve got some news! It´s not that good for you, but much better for me :) . Firstly you can see my new watch. I got it from my sister and her husband as a gift for my graduation and I love it sooo much! What is funny, I started to learn spanish! I´m visiting an intensive course with my girls, which means four hours of spanish every day for two weeks. And I´m a beginner. It´s so much fun! And the best thing about it is, that I´m going to practise it in Nice. Leaving tomorrow for four days! And yes, I know spanish is not used in France. But I have to study there, because two missing days at my spanish lessons will be a disaster for me :) . Just to let you know, I´m not taking my pc, I wanna enjoy it fully. So please, be patient, I´ll show you photos right after I come back. Take care and see you soon!

MUSÍM VÁM povedať, mám novinky! Nie sú až tak super pre vás, ale o to viac pre mňa :) Takže po prvé, mám nové hodinky. Dostala som ich od sestry a jej manžela ako darček k promóciam a sú krááásne! Čo je vtipné, začala som sa učiť po španielsky! Chodím s kamoškami na intenzívny kurz, čo znamená štyri hodiny španielčiny denne počas dvoch týždňov. Som začiatočník. Ale je to fakt sranda! Najlepšie na tom je to, že si ju odchádzam trénovať do Nice. Idem zajtra na štyri dni. Áno viem, vo Francúzsku sa nehovorí po španielsky. Ale musím sa tam učiť, lebo dva chýbajúce dni z kurzu budú pre mňa obrovská katastrofa :) . Len aby ste vedeli, notebook si neberiem, chcem si to užiť. Takže buďte prosím trpezliví, hneď ako sa vrátim, ukážem vám fotky. Majte sa tu zatiaľ pekne!

Zara dress and bag, Stradivarius shoes, Mango sunglasses, Michael Kors watch, H&M bracelets

Monday, July 18, 2011

GIVENCHY, I LOVE YOU!


SHEER, SHEER, sheer and lace. Oh man, I would love to have at least one of these dresses from Givenchy Haute Couture F/W 2011/2012. Nevertheless I wouldn´t know where to wear it. My wedding maybe? :) It´s beautiful, breathtaking and I know you gonna like it too!

PRIESVITNÉ a čipkované. Také sú šaty z kolekcie Givenchy Haute Couture Jeseň/Zima 2011/2012. Ach, ako veľmi by som chcela aspoň jedny z nich. Aj tak by som nevedela, kam si ich obliecť. Žeby na vlastnú svadbu? :) Sú naozaj krásne, dych vyrážajúce a určite sa budú pačiť aj vám!

Friday, July 15, 2011

HEADSCARFOLD PHOTOS, from april. They were forgotten in my pc. It was one of the first spring days, when it was finally warm outside and one has a feeling that summer is coming. I was at my sister´s place, she cooked beef bourguignon, btw it´s sooo good, you have to try it someday! So because it was nice outside we went for a walk to digest the food a bit. And I had to try my (at that time new) headscarf, because as I said before , headscarves are my "must have" for summer. They change the simplest outfit to something interesting. And I´m not even mentioning, that you can get some attributes from people around you (someone shouted at me "hey, Indiana Jones!"). Enjoy the weekend!

STARÉ FOTKY, z apríla. Boli zabudnuté v počítači. Bol to jeden z tých prvých jarných dní, kedy bolo naozaj teplo a človek mal konečne pocit, že už bude vonku iba príjemnejšie. Bola som u sestry na beef bourguignon (a.k.a. hovädzie burgundské), mimochodom je to fakt pecka, robila som to ešte na jeseň, musíte to niekedy vyskúšať! No a keďže bolo teplo, tak sme to radšej išli vychodiť von. A ja som musela samozrejme vyskúšať moju (vtedy novú) šatku, lebo ako som hovorila tu, šatky sa momentálne u mňa tešia veľkej oblube. Zmenia aj ten najjednoduchší outfit na zaujímavý. A to nehovorím o tom, že sa vám ujde možno zopár prívlastkov (ja som bola pasovaná za Indiana Jonesa). Užite si víkend!

Headscarf from secondhand, H&M men´s t-shirt and sweater (my boyf´s), Urban Outfitters jeans, Forever21 bag, RayBans, my sister´s shoes

Thursday, July 14, 2011

TENNIS

IT IS pretty hot to play tennis in the dress from the first pic. I think in that dress I would beat you all. Well, I know it! ....Ania Kisiel in Elle Poland July 2011, lensed by Mateusz Stankiewicz.

HRAŤ TENIS v šatách z prvej fotky je dosť hot. Myslím, že by som vás v nich všetkých porazila. Nemyslím, viem to! ....Ania Kisiel v júlovej Elle Poland, fotil Mateusz Stankiewicz.

Tuesday, July 12, 2011

BAGS
THREE NEW bags. You think I´m insane? Well, let me explain (do you see the rhyme?) :) A black bag I needed for a while. I have one, but it has a heavy gold chain and it´s already pretty much destroyed. This one is more simple - the one I was looking for. The small black bag was bought for Pohoda festival (yes, I was there too, but have no pictures. I didn´t take my camera.), just for the few things I needed - my cell phone, ID card and money... And the leopard bag...well, the leopard bag was on sale and I couldn´t leave it there for such a good price. And I also wanted something with a leopard print, that´s why. Do you still think I´m insane? Maybe. But I don´t care :) .

TRI NOVÉ tašky. Myslíte si, že som šialená? Počkajte, vysvetlím. Čiernu tašku som potrebovala už dlhšie. Jednu síce mám, ale tá má hrubú zlatú reťaz a je už vcelku zničená. Táto je jednoduchšia - presne akú som hľadala. Malá čierna taštička bola kupovaná na Pohodu (áno, tiež som tam bola, ale nemám žiadne fotky, lebo som si nebrala foťák), aby sa tam zmestilo len to najnutnejšie - mobil, občiansky a peniaze... A leopardia taška....hmmm, leopardia taška bola v zľave a nemohla som ju tam za tú dobrú cenu nechať. A chcela som konečne niečo s leopardím vzorom, preto. Stále si myslíte, že som šialená? Možno. Je mi to jedno :) .

Bigger bags from Zara, the smaller one from H&M

Thursday, July 07, 2011

GREEN ON GREEN 


SOMETIMES one colour is enough and you´re still colourful. I felt so comfy and fresh in this green combination. For now I only have to figure out what to take (and wear) to Pohoda festival. So don´t count with me these days, I´m going to have some fun! I have to go now, a lot of work to do. Take care, listen to some "pohoda" (comfort) music and maybe we´ll see each other there...

NIEKEDY to s farbami netreba preháňať. Stačí jedna a aj tak ste farební. V tejto zelenej kombinácii som sa cítila príjemne a sviežo. Teraz už len vymyslieť, čo si oblečeniem na Pohodu. Takže so mnou najbližšie dni nerátajte, idem sa baviť! Utekám, mám toho ešte veľa na práci. Vy sa zatiaľ majte, pustite si "pohodovú" hudbu a možno sa tam vidíme...

H&M sweater, shoes, necklace, bracelet and bag, Zara dress