Monday, October 28, 2013

WEEKLY

A SHORT recap of my last days. If you follow me on Instagram, some of these pictures you could see already...
1. Big, cozy and warm sweater worn with sneakers is a must have for chilly autumn weekends.
2. I like Coca-cola more, but I couldn't resist this nice retro design of Pepsi!
3. Beautiful Karolína Chomisteková at Bratislava Fashion Days.
4. Since this year's autumn is so nice and warm, I can wear my red pumps more often...
5. My not so new Yumaki toothbrush has it's place of honor in my bathroom.
6. We went to look for some mushrooms after so many years. What a peace can bring such a nice forest...
7. My sister is the best baker in the whole world! She also baked these cute little cakes, yummy!
8. My new love. I'm a materialist, I know :)
9. Autumn romance. 

KRÁTKY prierez mojich dní tu už nebol dlho. Ak ma sledujete na instagrame, niektoré fotky už ste mohli vidieť...
1. Veľký chlpatý a teplučký sveter spolu s conversami je to naj na chladnejší jesenný víkend.
2. Coca-colu mám radšej, ale z tejto super retro Pepsi som si musela dať!
3. Krásna Karolína Chomisteková na Bratislavských módnych dňoch.
4. Ešteže je tá jeseň taká teplá a pekná, aspoň viac vynosím tieto lodičky...
5. Moja nie tak nová Yumaki zubná kefka má v kúpelni čestné miesto.
6. Boli sme po 100 rokoch na hríboch. Krásny les, neuveriteľný kľud a nasávanie energie...
7. Sestra je ten naj pekár na svete. Takéto krásne a chutné jednohubkové koláčiky upiekla. Mňam!
8. Moja nová láska. Som materialista, čo už :)
9. Jesenná romantika.

Sunday, October 20, 2013

PURIFICATION

WORKING is sometimes really hard. You cannot sleep, it wrings the last drop out of you. You work from early morning till night, then get a short nap and then the same again. Few days (weeks) in a row. But when the results show you did a good job, then you can feel the satisfaction. But what satisfies you more is, when after these hard days comes a sunny autumn weekend and you can totally switch off and get new energy. Sleep till noon, then go to woods and look for mushrooms, read, eat, do nothing. Totally clear your mind. That's what happened to me... I welcome myself on this blog.

ROBOTA je niekedy poriadna sviňa. Nedá vám spať, vyždíme vás do poslednej kvapky. Robíte od rána do noci, potom si pospíte dve-tri hodinky a znova to isté. Niekoľko dní (týždňov) za sebou. Ale keď sa dostavia výsledky v podobe dobre odvedenej práce, to potom stojí za to. Ale čo ešte viac stojí za to je, keď po takto náročných týždňoch príde krásny jesenný slnečný víkend a vy môžete totálne vypnúť a načerpať úplne novú energiu. Dlho spať, ísť pobede na huby, čítať si, jesť, nič nerobiť. Vyčistiť si totálne hlavu. To presne sa stalo mne... Vítam sa späť na tomto blogu.

H&M jeans and turtleneck / Zara jacket and heels / Cos bag

Sunday, October 06, 2013

THE DARK NEW IN

I RESTOCKED my closet with some new pieces for winter. And one for summer. This super-duper big chunky sweater I wanted so much, but didn´t buy it. Then I found it on sale, so there was nothing to think about. With the sweater I grabbed a black cap, something for a change instead of hat. The pants were my must have since I saw them on Adela´s blog (Adela sorry, I HAD TO have them!). Bag is a today´s accidental buy on sale, I thought about (almost) upcoming "summer" vacation while buying it... Right now I need to think of nice things. I have sooo much work (that is why I neglect it here), so nice thoughts keep me positive :) .

DOPLNILA som svoju skriňu o zopár nových kúskov na zimu. A jednu na leto. Super mega veľký huňatý sveter som veľmi veľmi chcela, nekúpila. A potom ho zľavnili, tak som sa vrátila pre neho. K tomu som zobrala čiernu šiltovku, niečo na zmenu od klobúku. Gate boli moje must have od kedy som ich videla u Adely (Adel prepáč, ale MUSELA som ich mať!). Taška bola dnešná čisto náhodná kúpa v zľave, pri ktorej som myslela na (aspoň trochu) blížiacu sa dovolenku v teple... Momentálne musím myslieť na pekné veci. Mám roboty na zbláznenie (preto tak málo píšem sem), takže pekné myšlienky ma držia nad vodou :) .

H&M Autumn collection sweater, cap / Mango pants / Lindex bag