Thursday, January 23, 2014

HEADING TO SUMMER

I JUST loooove this old editorial from Grazia France June 2013. It calms down my travel fever. We're going to Vietnam tomorrow and I can't wait for it! I was busy these last days and have so many things to do till tomorrow (that is why I was a bit inactive on the blog). But I know that in few days we will be happy together, enjoying the beauty of Vietnam, sun, sea, food and drinks...and (as these two on the photos) the chemistry between us. I hope you will hear from me more, if not, always check my instagram for some news and nice pics. Take care guys!

JA PROSTE milujem tieto (staršie) fotky z júnového čísla Grazia France 2013. Ukľudňujú moju cestovnú horúčku. Zajtra ideme do Vietnamu a už sa neviem dočkať! Posledné dni mám toho nejak veľa a do zajtra už času málo (preto som bola na blogu trochu neaktívna). Ale viem, že už o pár dní budeme spolu šťastní, budeme si užívať krásy Vietnamu, slnko, more, jedlo a drinky...a (ako títo dvaja na fotkách) chémiu medzi sebou. Verím, že sem raz za čas niečo napíšem, ak aj nie, sledujte môj instagram, tam toho bude viac. Majte sa tu pekne!

Wednesday, January 15, 2014

INTO THE WIDE


I KNOW most of you won't like this, but I'm soooo into it. I just love wide trousers. It's so cool and chic at the same time. For more cool look wear it with flats (as I did here), for more chic look add some high heels (remember this?). And if you don't like it, just skip this post :) Or try to look at this styling from  Theyskens' Theory every day and maybe you'll change your mind...

JE MI JASNÉ, že väčšine z vás sa toto páčiť nebude, ale ja to proste môžem. Jednoducho milujem široké gate. Sú tak cool a šik zároveň. Pre viac cool look si k nim obujte nízke topánky (ako som to urobila raz tu), pre viac chic look pridajte opätky (pamätáte na tento post?). A keď sa vám to nepáči, tak to ignorujte :) Alebo sa pozerajte na tento look od Theyskens' Theory každý deň a možno zmeníte názor...

Monday, January 13, 2014

WALKING WITH NO HEELS

WALKING in shoes without heels is much easier, am I right? So now I have three new pairs. This one I got from my mum Santa...

AJ TAK sa najlepšie chodí v topánkach bez opätku. A tak mám troje nové. Tieto sú od maminy Ježiška...

Pepe Jeans shoes

Friday, January 10, 2014

WHEN THERE IS WHITE MISSING

WHEN THERE is white missing outside, wear it. I do it rarely, but it's a nice change. This jeans are older, maybe less favorite, so I cut them this week. I think they could be even more shorter and tighter. Well, I will work on it...

KEĎ VONKU chýba biela, oblečte sa do nej. Ja to robím minimálne, ale je to príjemná zmena. Rifle sú už staré, možno menej obľúbené, tak som ich tento týždeň odstrihla. Myslím, že by zniesli ešte skrátiť a hlavne zúžiť. Popracujem na tom...

Zara jeans, sweater and sneakers / H&M coat / Celine bag / New Yorker beanie

Wednesday, January 08, 2014

INSPIRATION: CHLOÉ VS. MARKS & SPENCER

Chloé Pre-Fall 2014

Marks & Spencer Spring/Summer 2014

CAN YOU feel the spring around us? It's 10 degrees outside, trees are showing us their new sprouts and fashion houses are attacking us with new collections. Every year's cycle. As soon as designers come out with something new, retailers start to create, maybe copy a bit. We can't do anything about it, that's how fashion industry works and one and another couldn't work without it. Actually we can be happy, because not all of us can afford those expensive pieces... From collections, that mostly caught my attention in last few days is (as usually) beautiful, minimal, a bit bohemian Chloé collection, more of it you can see here. With that less expensive, but the more surprising collection came Marks & Spencer. Simple cuts, light colors, beautifully fresh. For me it is the biggest surprise of the season. I'm just curious if we will see this collection in our shops. More photos you can see here

CÍTITE tú jar všade naokolo? Vonku je 10 stupňov, stromy vyháňajú puky a módne domy nás zahŕňajú novými kolekciami. Každoročný kolobeh. Akonáhle návrhári vyjdu s niečim novým, reťazce začnú tvoriť, možno tak trochu aj kopírovať. Nič s tým neurobíme, taký je módny priemysel a jedno bez druhého by ani nemohlo fungovať. A vlastne sa aj môžeme tešiť, že to tak je, keďže nie všetci si môžeme dovoliť drahé kúsky... Z kolekcií, ktoré ma za posledné dni najviac zaujali je (ako vždy) krásna, minimalistická, miestami tak trochu bohémska kolekcia Chloé, celú ju môžete vidieť tu. S tou lacnejšou, no o to viac prekvapivou kolekciou prišiel Marks & Spencer. Čisté línie, pudrové farby, krásne svieže, krásne jarné. Pre mňa momentálne prekvapenie sezóny. Som len zvedavá, či kolekciu uvidíme aj v našich obchodoch. Viac fotiek môžete vidieť tu.

Tuesday, January 07, 2014

THE CHOICE


I'M DONE, again. Sometimes I just can't decide. It's more than a year since I carry my notebook in temporary cases, bags or just without anything. So when I got this offer from Caseable to pick some case or even create my own design, it was like hit into the black. It took me few months (!!!), but finally I designed something I like. White marble is a classic for which my heart beats, but that green marble is ooooh so good! So, which one?

ZNOVA som v koncoch. Klasika. Niekedy sa proste neviem rozhodnúť. Je to už vyše roka čo svoj počítač prenášam všade v provizorných obaloch, taškách alebo len tak, bez ničoho. Takže keď mi niekedy na jeseň došla ponuka z Caseable, aby som si vybrala obal na čo len chcem alebo si dokonca navrhla vlastný, bola to trefa do čierneho. Trvalo to niekoľko mesiacov (!!!), ale konečne som sa dopracovala k niečomu, čo sa mi páči. Biely mramor je klasika, ku ktorej ma to ťahá, ale kresba toho zeleného mramoru je ooooh tak dobrá! Takže? 

Thursday, January 02, 2014

DAYTIME LBDLITTLE BLACK dress is something that every woman should own. Just like well-fitting jeans, trench coat or red lipstick. I already have mine and won't get rid of it that soon. But...I'm not a party person. So this super trouper day-time dress is perfectly replacing my little black dress. This bodycon cut is very feminine, even if it doesn't look like at the very first sight. Looks like I finally have my daytime LBD! 

MALÉ ČIERNE sú jednou z tých vecí, ktoré by mala mať každá z nás. Tak ako dobre padnúce rifle, trench coat alebo červený rúž. Ja už svoje mám a tak skoro sa ich nezbavím. Lenže...nie som zrovna večierkový typ. Takže tieto super bomba šaty na denné nosenie mi dokonale nahrádzajú malé čierne. Krásne obopínajú siluetu, sú ženské, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Len sa v nich nemôžem veľa najesť... Ale aspoň mám konečne svoje malé čierne na deň!

Asos dress / H&M coat, bag and gloves / Gamlong boots

2013

IT'S NOT easy to summarize 365 days full of experiences in one post, in few lines. So much has happened, bad or good. And everything bad is happening for some reason. But I will rather remember those good things. Because in 2013 there were some breakthrough occurrences for me and for people around me as well. I know that year 2014 will be even better. I believe in it. And I believe that your year 2014 will be full of new experiences. I wish it to you from the bottom of my heart!

NIE JE ľahké zhrnúť 365 dní plných zážitkov do jedného príspevku, do pár riadkov. Stalo sa toho toľko, či už dobrého alebo zlého. A všetko zlé je na niečo dobré. A ja radšej budem spomínať na to dobré. Lebo v roku 2013 sa udiali veci, ktoré boli možno tak trochu prelomové aj pre mňa aj pre ľudí okolo mňa. Viem, že rok 2014 bude plný zážitkov a krásnych vecí. Verím tomu. A verím tomu, že aj váš rok 2014 bude ešte lepší ako ten minulý. Želám vám to z celého srdca!