Thursday, December 27, 2012

FORGOTTEN


IT'S GOOD to find some forgotten photos in my notebook. Mainly now, when I can finally sit at home wrapped in a blanket while drinking tea or wine, eating the christmas dinner again and finally some christmas cookies. And I'm sorry, but I'm not even thinking about going out to this cold weather and shoot some photos :) . I believe you're enjoying your free time as I am, maybe more!

JE FAJN nájsť v útrobách počítača zabudnuté fotky. Hlavne teraz, keď konečne sedím doma zabalená v deke, pijem striedavo čaj alebo víno, dávam si opakovane vianočnú večeru a konečne začínam jesť vianočné koláčiky. A prepáčte, ale ani ma nenapadne ísť von do zimy a fotiť sa :) . Dúfam, že aj vy si konečne užívate voľno tak ako ja, možno ešte viac!

Zara leather jacket and skirt / H&M sweater and necklace / Gamloong boots / Parfois bag

Tuesday, December 25, 2012

MERRY AND HAPPY!

I BELIEVE that you had the most beautiful Christmas full of love and peace spent with your family and beloved. I believe you found everything you wished for under the christmas tree and didn't eat as much as I did. And I believe that you are still enjoying holidays. Merry Christmas to everyone (who cares it's one day later)!

VERÍM, že ste mali tie najkrajšie Vianoce plné lásky a pohody strávené so svojimi najbližšími. Verím, že pod stromčekom ste našli presne to, čo ste si želali a že ste sa neprejedli tak ako ja. A verím, že tieto krásne sviatky si stále užívate a aj si budete. Šťastné a veselé želám (no a čo, že dodatočne)!

Saturday, December 22, 2012

LOST AND FOUND
A LITTLE bit of pre-christmas provocation. Martin's camera got broken in summer and now when it's repaired, we finally got the photos from it. I love those surprises, when I can remember of last year's trips by browsing pictures. Now I'm looking at them again and again and I already forgot that I have no christmas cakes on the table, my rooms are soo messy and I still didn't buy all presents. At least I feel peace :) . And that's what Christmas is about.

TAKÁ TROCHU predvianočná provokácia. Maťovi sa v lete pokazil foťák a keďže až teraz sa ho podarilo opraviť, rovno dal vyvolať fotky z neho. Milujem tie prekvapenia, keď pri prezeraní fotiek spomínate na rok staré výlety. Tak sa teraz kochám a kochám a nemyslím na to, že ešte nemám ani jeden koláč napečený, že mám doma neporiadok a že ešte nemám všetky darčeky. Aspoň, že mám pohodu! A o tom predsa Vianoce sú.

Wednesday, December 19, 2012

WHAT A NIGHT!

ONLY FEW words today... The Exclusive fashion show of ball gowns took place in  Bratislava on Monday. This is what I wore. It was quite comfortable although I was running here and there all night. If you wanna see more from the fashion show, look for example here.

DNES LEN veľmi krátko... V pondelok sa konala Exkluzívna prehliadka plesových šiat. Toto som mala oblečené ja. A na to, že som tam celý večer pobehovala ako splašená, bolo moje oblečenie dosť pohodlné. Ak chcete vidieť viac z prehliadky (lebo ja fotky nemám), kuk napríklad sem.

Lea Fekete dress / H&M clutch and earrings / Maison Martin Margiela for H&M flats

Saturday, December 15, 2012

TOP OF THE TOPIF I COULD wear this sweater every day (well, I can, but it would look weird), I would be the happiest person in the world. Mostly I wear it as a dress, but when we were shooting these pictures, I had it maybe the third day (maybe second, I swear!), so I put on my jeans. But it's sooo good, I can hide in it, I can eat how much I want and my belly is still invisible. And it's creamy - perfect color for winter. Who would say so???

KEBY SOM tento sveter mohla nosiť každý deň (čo teoreticky môžem, ale tak povedzme si na rovinu, asi by to nebolo úplne ok), bola by som úplne najšťastnejšia. Väčšinou ho nosím ako šaty, ale keď sme fotili tieto fotky, mala som ho tuším tretí deň po sebe (možno druhý, fakt!), tak som si ho dala k rifliam. Ale aj tak je úplne skvelý, keď chcem, celá sa v ňom stratím, môžem jesť koľko chcem a moje brucho sa do neho stále zmestí. A je maslový - perfektný k zime. Kto by to bol povedal???

Maison Martin Margiela for H&M sweater / DIY Urban Outfitters jeans / H&M coat / Zara bag / Nike sneakers / New Yorker hat / Casio watch

Tuesday, December 11, 2012

HOLA, LOMO AMIGO!

I THINK, you all know what Lomo is. In last few years it became very famous. Lomo is gamesomeness, inspiration, finding new things, having fun with friends. When talking about friends...Lomo has so many friends. And that's why it asked few of them to show us what inspires them, what is characteristic for them. So we all met at the little Lomo Amigo exhibition, chatted a bit, had fun. Žltý (graphic designer), Paulína (blogger and princess), Haf (singer, rapper, snowboarder), Baša Števulová (Roxy snowboarder), Matej Rafa (singer of group Swan bride), Beyuz (producent), Alica Gurínová (illustrator, artist), Mišo Darila (the big boss of Buffet clothing), Marika a.k.a. Tonbogirl (blogger and a good girl). Almost all of them my friends :) Btw will you find me?

MYSLÍM, že už (skoro) všetci viete, čo je to Lomo. Za posledné roky sa vo svete aj u nás stalo naozaj obľúbené. Lomo je hravosť, inšpirácia, hľadanie nových vecí, zábava s kamošmi. Apropo kamoši. Lomo ich má veľa. A preto zopár z nich oslovilo, aby ukázali nám všetkým, čo inšpiruje ich, čo ich charakterizuje. A tak sme sa všetci stretli na Lomo Amigo výstavke, pokecali, zabavili sa. Žltý, Paulína Maťová, Haf, Baša Števulová, Matej Rafa, Beyuz, Alica Gurínová, Mišo Darila, Marika a.k.a. Tonbogirl. Skoro všetko aj moji kamoši :) Btw nájdete ma tam?

Wednesday, December 05, 2012

NEED SOME CHOCOLATE


I BELIEVE, that you all believe me, that this was shot month ago. I was less dressed, more positive, less nervous. Now I'm not able to wake up in mornings, I come home later, I didn't buy or make (almost) any Christmas present. I still haven't start working out, because I'm too tired and lazy. So lazy, I even didn't clean my boots for St. Nicolaus. Ok, I'll probably do it right now. I want to get chocolate. I will be less nervous then, maybe :) .

VERÍM, že mi veríte, že toto bolo fotené asi mesiac dozadu. Som tu menej naobliekaná, viac pozitívna, menej nervózna. Teraz sa mi nechce vstávať, domov chodím neskoro, nemám kúpené alebo vyrobené (skoro) žiadne vianočné darčeky. Ešte stále som nezačala cvičiť, lebo som moc unavená a lenivá. Tak lenivá, že ani čižmy pre Mikuláša som si ešte nevyčistila. Ok, idem na to. Nech dostanem veľa čokolády. Potom budem možno menej nervózna :) . 

Zara leather jacket and boots / Mango sweater / Buffet t-shirt / Urban Outfitters DIY jeans / H&M beanie / Parfois bag

Saturday, December 01, 2012

HAPPY ADVENT

HAPPY advent time to everyone! I'm sooo looking for Christmas this year... For now, I'm enjoying my chocolates every day :)

KRÁSNY advent všetkým! Ach, ja sa taaak teším na Vianoce... Zatiaľ si budem užívať svoje dávky čokolády :)

Friday, November 30, 2012

BUFFET VIDEO. LOVE IT!PROBABLY the cutest and happiest video I saw in last days. My friends from Buffet (and their friends) shot it because of launching of new collection and every time I see it I miss summer. I love it!

ASI NAJMILŠIE a najveselšie videjko, aké som sa poslednú dobu videla. Kamoši z Buffetu (a ich kamoši) ho natočili pri príležitosti vytvorenia novej kolekcie a mne sa po každom jeho pozretí zacnie za letom. Love it!

Monday, November 26, 2012

BOHO WESTERN GIRL, YEAH!

IT IS POSSIBLE, that you've already seen the H&M spring/summer 2013 collection. I give you now more photos. At least you can see it from my point of view. The truth is, that after I saw the collection on internet, it didn't catch my heart that much. But right after I saw it from closer, I totally changed my mind and found (again) some great pieces in it. And besides all my ramblings I give you more useful informations - the collection is full of ornaments, tassels, embroideries, western elements and looks "boho". And since it is a spring/summer collection, bright colors in contrast with spanish red dominate in it. Materials that are used are silk, linen, cotton but also leather. So, how do you like it?

JE MOŽNÉ, že ste už kolekciu H&M jar/leto 2013 videli. Tak ja vás zavalím kopou nových fotiek. Aspoň to všetko môžete vidieť z môjho pohľadu. Pravda je taká, že keď som kolekciu zahliadla na internete, až tak ma za srdce nechytila. No akonáhle som si ju mohla okukať celú zblízka, totálne som zmenila názor a našla si v nej (zase raz) kopu srdcoviek. A aby sa k vám okrem mojich kecov dostali aj užitočnejšie informácie, tak nech sa páči - kolekcia je plná ornamentov, strapcov, výšiviek, westernových prvkov a pôsobí celkovo bohémsky. A keďže sa jedná o jarno-letné kúsky, kolekcia je plná svetlých, až vyblednutých farieb v kontraste s výraznou červenou, z materiálov prevláda hodváb, ľan, bavlna ale aj koža. Takže, ako sa vám páči?