Wednesday, February 29, 2012

INDIAN INSPIRATION
OK, OK, indian pattern is not something that will be the hottest trend this season. Blogs are full of pastel colours (mostly mint) at this time. Ooooh yes, mint is such a pretty colour! But I have such a feeling, that it is everywhere now, that´s why I´m not that interested in it. If you feel the same, I offer you something else. Top by Thakoon, swimsuit and shorts by H&M, Zara bag, Navajo bracelet and pen (!!!) by Maison Martin Margiela. So what about you and indian inspirations? Hot or not?

OK, OK, indiánsky vzor možno nie je to, čo túto sezónu bude fičať najviac. Blogy momentálne zaplňujú pastelové farby na čele s mentolovou. Oooo, áno, mentolová je krásna farba! Len mám pocit, že je teraz všade a preto po nej až tak nebažím. Takže ak ste na tom podobne, ponúkam vám niečo iné. Top Thakoon, plavky a šortky H&M, kabelka Zara, náramok Navajo, pero (!!!) Maison Martin Margiela. Tak čo vy a indiánska inšpirácia? Hot or not?

Sunday, February 26, 2012

STAY GOLD

SKIRT weekend. One skirt yesterday, another one today, now I need the weather to be warmer so I can go outside with bare legs. Btw. this skirt is a treasure. It has copper and gold threads in it, I mean real gold! (You can see it better here.) And the colour that currently fits best to gold is burgundy. Nothing revolutionary, I know...

SUKŇOVÝ víkend. Včera sukňa, dnes sukňa, už to chce len teplejšie počasie, nech môžem behať po vonku bez pančúch. Mimochodom, táto sukňa je poklad. Celá je popretkávaná medenými a zlatými niťami, pravé zlato, určite! (Tu je to vidieť lepšie.) A k zlatu momentálne u mňa vedie bordová. Nič prevratné, to je jasné...

Zara skirt and boots, Raimondo Alfieri sweater (from secondhand), H&M bag, Promod necklace, RayBans, Michael Kors watch

Tuesday, February 21, 2012

WHAT A BEAUTY! CHLOÉ SPRING 2012Chloé Spring 2012 RTW

EVERYTHING. I love everything about this collection. From shirts, trousers, skirts, dresses, shoes till belts. Used materials. The combination of pastel colors with those more shining (yeah, I´m more into distinctive colors). Everything. And now I officially call in spring! Thank you!

VŠETKO. Úplne všetko sa mi páči na tejto kolekcií. Od košieľ, cez nohavice, sukne, šaty, topánky až po opasky. Použité materiály. Kombinácia jemných pastelových farieb s tými výraznejšími (keďže ja som skôr na sýtejšie farby). Všetko. A týmto oficiálne privolávam jar! Ďakujem!

Pics via www.elle.com

Sunday, February 19, 2012

MEN´S CORNER: MALE BLOGS

Nick Wooster
Bryanboy
Tommy Ton
THERE ARE so few male blogs besides those that are made by women. And good male blogs are even less common. I picked for you three different guys with three different blogs. Here we go...
1. Nick Wooster is a well-known figure in fashion world. But (I think) not because of his blog, that is full of more or less inspiring photos and one-word descriptions. This older man is mostly famous from street style photos, where you can see his gentleman-military style (that´s how I feel about his style). Btw Nick brought back the camouflage, hah. I´ll show you his style soon, just be patient!
2. Bryanboy. Most of you know him. But for me, I have to say, he is not that interesting. Since his style is quite crazy and feminine as well, I don´t think he can be a good inspiration for men (I mean real men, don´t blame me for that). But ok, he is well-known, famous, so here you are.
3. Tommy Ton is not a blogger in a true sense. He´s a photographer. Mr. Photographer! His photos are beautiful, dynamic, full of atmosphere. And full of fashion. For me currently the best street style fashion photographer. He stands behind the Jak&Jil blog, but I admire his work also on the website of the GQ magazine, for example here.

MUŽSKÝCH blogov je oproti tým ženským ako šafránu. A dobrých blogov, za ktorými stoja muži, ešte menej. Ja som pre vás vybrala troch rôznych mužov so svojími troma rozličnými blogmi.
1. Nick Wooster je postavička v módnom svete veľmi známa. Avšak (myslím si) nie vďaka svojmu blogu, ktorý je plný viac či menej inšpiračných fotiek a (väčšinou) jednoslovných popisov. Tento blogový pán v rokoch je skôr známy zo street style fotiek, na ktorých ho často uvidíte v gentlemansko-vojenskom štýle (tak ho vnímam ja). Mimochodom Nick je priekopník v nosení maskáčového vzoru, ktorý po niekoľkých rokoch oprášil a umožnil mu znova uzrieť svetlo sveta. Nickov štýl tu určite ešte uvidíte!
2. Bryanboy. Bloger väčšine z vás známy. No mne, pravdupovediac, nič nehovorí. Keďže štýl Bryanboya je miestami dosť uletený a zženštilý, neviem či môže byť inšpiráciou pre väčšinu mužov. Ale holt, je známy, všetci ho žerú, tak tu ho máte!
3. Tommy Ton nie je bloger v pravom slova zmysle. Tommy Ton je fotograf. Pán fotograf! Jeho fotky sú krásne, dynamické, plné atmosféry. A plné módy. Podľa mňa momentálne najlepší módny street style fotograf. Stojí za známym blogom Jak&Jil, avšak jeho prácu často obdivujem aj na webovej stránke časopisu GQ, napríklad tu

pictures via www.gq.com, www.bryanboy.com, www.hypebeast.com

Thursday, February 16, 2012

MIXED FEELINGSI HAVE mixed feelings. I´m lying home, feeling a little bit sick and nervous. That´s why I try to think positive. The easiest way is to remember last night, when we were at the Cirque du Soleil show (another Christmas present). It was an incredible experience! Beautiful, artistic and funny too. I recommend it for sure, go and buy tickets, if you have the chance (circus performs in Bratislava till Sunday). Btw the photos are from Budapest, yeah we were there again, but only to drive our friend to the airport...

MÁM zmiešané pocity. Ležím doma, cítim sa nejak choro a som z toho trochu nervózna. Preto sa snažím myslieť pozitívne. Stačí si spomenúť na včerajší večer, boli sme na Cirque du Soleil (ďalší z vianočných darčekov). Bol to neuveriteľný zážitok! Krásne, umelecké, aj vtipné. Odporúčam, určite sa choďte pozrieť, ak máte tú možnosť (cirkus vystupuje v Bratislave do nedele). Mimochodom fotky sú z Budapešti, tentokrát sme boli iba na otočku, odviezť kamarátov na letisko...

Vintage coat, Zara jeans, boots and bag, H&M hat, Asos gloves

Wednesday, February 15, 2012

THIS IS HOW WE DO


VALENTINE. Was yesterday. We don´t ignore this day, but don´t even adore it. So we had a dinner together, which meant KFC and what the fridge gave us, watched Rum´s diary and drank red wine. And I got the most beautiful bunch of flowers! And Martin got a package, that was hiding his favorite home-made cantuccini...
Update: you can find the recipe for cantuccini here.

VALENTÍN. Bol včera. My tento sviatok ani neignorujeme, ani nadovšetko nemilujeme. Takže sme si dali spoločnú večeru, t.j. KFC plus zvyšky z ladničky, pozreli si Rumový denník a popíjali víno. A ja som dostala tie najkrajšie kvety! A Maťo dostal balíček, v ktorom boli jeho obľúbené domáce cantuccini...
Update: recept na tieto cantucci nájdete tu.

Sunday, February 12, 2012

REMEMBER FRANCE
All pics by Martin
I ALREADY told you once how I love surprises. For example when we take pictures on a film and after more than a half year we let it develop. After such a long time we don´t remember what we captured. And then we wait with tension and enjoy looking at them for the first time. That´s why I´m showing you these new-old photos from France. If you remember, we were there in the end of July (I wrote about it here, here and here). Have fun, I´m going to remember those summer days...

UŽ SOM raz hovorila, ako milujem prekvapenia. Napríklad aj vtedy, keď fotíme na film a po vyše pol roku ho dáme vyvolať. Po takej dlhej dobe si človek už ani nepamätá, čo fotil. A potom s napätím čakáme na fotky a ešte "teplé" ich s radosťou prezeráme. Preto vám až teraz ponúkam tieto novo-staré fotky z Francúzska. Ak si ešte pamätáte, boli sme tam koncom júla (písala som o tom tu, tu a tu). Ja idem spomínať...

Thursday, February 09, 2012

LET´S STAY INSIDE
OH-OOOH. The frost has come. And I had to resort to what I have refrained until now. Take pictures inside. Photos from outside have much better atmosphere I think, they are different each time (if they are taken in different surrounding). But since it is freaking cold here, -10 degrees permanently (!), I refused to take off my coat. So me and Martin tried to figure out something else, not only posing before a white wall. Ok, carpet is not the best idea, but... Just to let you know, I was in this outfit at work on monday. And listen to this song, Marion Cotillard singing (I love her!).

DOŠIEL na psa mráz. Alebo skôr - došiel mráz. A ja som sa musela uchýliť k tomu, čomu som sa doteraz viac-menej vyhýbala. Fotiť sa vnútri. Fotky vonku majú podľa mňa lepšiu atmosféru, sú zakaždým iné (pokiaľ sa fotia v rozličnom prostredí). Ale keďže už niekoľko dní máme vonku permanentne -10 stupňov, odmietam vyzliekať si kabát. Tak sme sa s Maťom snažili vymyslieť aspoň niečo trochu iné, ako fotiť sa pred stenou. Ok, koberec tiež nie je úplne terno, ale tak... Len aby ste vedeli, toto bol môj pondelňajši "robotový" outfit. A pustite si jednu z mojich obľúbených pesničiek od Franz Ferdinand a (mojej taktiež obľúbenej) Marion Cotillard.

Zara shirt, skirt and boots, Michael Kors watch, H&M bracelet and ring

Tuesday, February 07, 2012

GIPSYTHIS IS how I imagine a modern forest wild woman (don´t know how I got to this). A bit of gipsy style, I mean in a good way. But it looks great! This editorial is from Vogue Spain February 2012, model Monika Sawicka is lensed by Patrick Demarchelier.

TAKTO si predstavujem modernú lesnú divožienku (neviem, prečo ma to napadlo). Taký trochu "gipsy" štýl, v dobrom. Ale vyzerá to fakt super! Editoriál je z februárového Vogue Spain, Moniku Sawicku fotil Patrick Demarchelier.

Monday, February 06, 2012

PERRIERPERRIER. A brand, under which we all imagine champagne. And now you see, they don not produce only this fizzy drink. I got this holder for Christmas, it´s from my dad. When I opened the present I didn´t know what is this thing for. Really. A fashion faux pas, I admit :) . Well, what can I say, my dad has knowledge. But now I´m advised and can fully enjoy my present!
Btw I edited this blog a bit, or let´s say I divided posts into categories. Do you like it?

PERRIER. Značka, pod ktorou si väčšina z nás predstaví šampanské. A vidíte, čo všetko vyrábajú. Tento držiak na kabelku som dostala ešte na Vianoce, od ocina. Keď som darček otvorila, nevedela som o čo ide. Fakt. Módne faux pas, priznávam :) . Nuž, čo na to povedať, ocino je znalý. Ešteže ma poučil a ja sa z môjho nového držiaku môžem tešiť!
Mimochodom trochu som upravila blog, resp. rozdelila príspevky na kategórie. Páči? Nepáči?

Wednesday, February 01, 2012

THE OLD ONES


SOME things seem to be new, at least for you. But they aren´t. These sneakers and fur coat you didn´t see yet, but they are quite old. Really old. Sneakers I bought...I don´t know when. It´s probably six years, maybe more. I liked their colour - the mix of mint and violet. Then I stopped to wear them, but I knew I can´t (!!!) throw them away, cause they´re great (a bit dirty). Good decision. And the coat belonged to my great-grandma. It is very old, I also found some moths in it. I don´t know why I inherited it. But everytime I put it on, I remember my great-grandma. As she always gave us a big hug when we visited her, as she always smiled and didn´t complain about anything, as we drank Bayleis at her home, as...there are some many things to remember. And I´m glad for these memories.

NIEKTORÉ veci sa zdajú byť nové, aspoň pre vás. Zdanie však klame. Tieto tenisky a kabát ste síce ešte nevideli, majú však už zopár rokov. Dosť rokov. Tenisky som kúpila...ani neviem kedy. Šesť rokov to je určite, možno aj viac. Veľmi sa mi páčila ich farba - kombinácia mentolovo-zelenej a fialovej. Potom som ich prestala nosiť, ale vedela som, že ich nemôžem (!!!) vyhodiť, lebo sú skvelé (len trochu špinavé). Dobre som urobila. A kabátik, ten je po prababičke. Má už určite veľa rokov, aj zakuklené mole prežil. Neviem, prečo som ho zdedila práve ja. Ale vždy keď si ho oblečiem, tak si na prababičku spomeniem. Ako nás vždy po príchode a odchode vyobjímala, ako sa vždy usmievala a na nič si nesťažovala, ako sme si u nej doma dávali spolu Bayleis, ako...je toho veľa. Ale vždy na to rada spomínam.

Vintage fur coat, Urban Outfitters jeans, H&M t-shirt, Zara bag, Nike sneakers, necklace from Budapest, RayBans