Tuesday, December 31, 2013

DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING YOU


LAST DAY of the year. Maybe is the time for summarizing everything that happened, the good or even the bad. But why to deal with past? Let's rather think about what to do in 2014 better, what do we wanna experience, how do we want to behave to other people and to ourselves as well. Don't give ourselves many resolutions, we won't fulfill them. Maybe one resolution for tonight - have fun with those you love and dance like nobody is watching you! Enjoy New Year's Eve and step to the year 2014 with the right foot! Happy New Year my dear friends!

POSLEDNÝ deň v roku. Možno čas na to, aby sme zosumarizovali všetko čo nás postretlo, či už to dobré alebo zlé. Načo sa však prehnane zaoberať minulosťou? Radšej si povedzme, čo by sme v roku 2014 urobili lepšie, čo nové chceme zažiť, ako sa chceme správať k ľuďom ale aj k samým sebe. Nedávajme si veľa predsavzatí, aj tak ich nesplníme. Možno jedno na dnes - zabavte sa s tými čo máte radi a tancujte tak, akoby sa na vás nikto nepozeral! Užite si Silvester a vykročte do Nového roku tou správnou nohou! Šťastný Nový rok priatelia!

Sunday, December 29, 2013

WEEKLY

CHRISTMAS Weekly and my Christmas in pictures...
1. Right now we are in the mountains and our walls in apartment adorns this cuckold.
2. Christmas cake baked the night before Christmas, eaten in the Christmas morning :)
3. My first Christmas present this year - a necklace by Yo_soy. Thank you my dear - you know for what my heart beats ;)
4. Santa had a hand-made Christmas this year. This bunny was for my littlest one...
5. Toadstool to eat!
6. First time in red for Christmas. With a dog on my neck.
7. Dax got a present as well. Bio cookies from Sušienkovo that he loved and now he doesn't want to eat anything else (so he's on a hunger-strike now).

VIANOČNÉ Weekly je tak trochu mojou vianočnou rekapituláciou...
1. Momentálne sme na horách a našu stenu zdobí (okrem iného) aj tento paroháč.
2. Vianočka pečená v noci pred Vianocami, jedená vo vianočné ráno aj dni po Vianociach :)
3. Prvý vianočný darček, ktorý som tento rok dostala - náhrdelník z Yo_soy. Ďakujem darkyni - ty vieš po čom moje srdce piští ;)
4. Ježiško tento rok vyrobil veľa darčekov. Jeden z nich, pre tú moju najmenšiu...
5. Muchotrávka na zjedenie!
6. Vianoce prvýkrát v červenom. A so psom na krku.
7. Aj Daxo mal Vianoce. Bio sušienky zo Sušienkova zbaštil a teraz nechce nič iné (tak už deň drží hladovku).

Friday, December 27, 2013

THE FEMININE WAY

IT'S OVER. The most stressful peaceful holidays of the year are over. I hope you had amazing days, I enjoyed it very much. Last couple of weeks I mostly wore trousers, so I told myself that I'll spend Christmas only in skirts. Simply feminine. And hell yes, I felt so feminine! Btw. there is nothing from Santa I'm wearing here :)

JE TO ZA nami. Tie najstresovejšie najpokojnejšie sviatky v roku máme za sebou. Dúfam, že boli pre vás krásne, ja som si ich veľmi užila. V poslednej dobe som nosila prevažne (skoro stále) nohavice, tak som si povedala, že sviatky strávim jedine v sukni. Proste žensky. A že som sa aj žensky cítila! P.s. na sebe nemám nič od Ježiška :)

H&M jacket, sweater and boots / Zara dress / Celine bag

Thursday, December 26, 2013

WISHING YOU NICE HOLIDAYS

MY DEARS. I hope that your Christmas was full of love, peace and humility. I wish you to spend these next days with your family and the beloved ones. This is a short message from me to you... Have a nice holidays!

MOJI MILÍ priatelia. Verím, že vaše Vianoce boli plné lásky, pokoja a pokory. Želám vám, aby ste aj najbližšie dni strávili v kruhu svojich najbližších a najmilovanejších. Toť krátke posolstvo odomňa pre vás... Krásne sviatky!

Saturday, December 21, 2013

WE'RE ALL SLOWATCH


IT'S MORE than a week me and Veronika went to visit boys from Slowatch. Well, we went to see their new stuff, that were brand new in the shop. We couldn't resist, so we locked the door and started to play and have fun. The goal was clear, I had to dress-up Veronika, she had to dress-up me. Ehm, we grumbled a bit, sometimes we helped each other, but it was fun. Boys have so many nice things over there, limo cameras, LP's, barber stuff, bikes. Now they started to import and sell clothes from Levi's, American Apparel, Cheap Monday (I think they are the only ones in Bratislava and oooh, how much I loved their jeans!) and they also have their own label Slowatch... So, now you can see the result, clothes and other things you can see in Slowatch at Mikulášska street in Bratislava. I already grabbed something...
Btw their Slowatch collection was already shot for Fashion map, here.

JE TO UŽ vyše týždňa, čo sme sa s Veronikou vybrali omrknúť chalanov zo Slowatch. Vlastne nie tak úplne chalanov, ako skôr nové vecičky, ktoré boli ani nie deň v obchode. Nedalo nám to, tak sme sa tam zatvorili a začali sme sa hrať a zabávať. Úloha bola jasná, ja nastajlujem Veroniku, ona mňa. Ehm, no trošku sme si do toho frflali, občas sme si pomohli, ale hlavne, že bola švanda. Chalani majú totiž v obchode všelijaké skvosty a poklady od lomo foťákov, cez platne, všelijaké krémiky a pasty na holenie (pre chlapov) až po bicykle. Najnovšie však začali dovážať a predávať veci od Levi's, American Apparel, Cheap Monday (myslím, že sú jediní v Bratislave a och, tie ich rifle boli teda dosť príjemné!) a majú aj vlastnú značku Slowatch.... Takže výsledok vidíte, oblečenie a ostatné vecičky môžete vidieť v Slowatch na Mikulášskej v Bratislave. Ja som si už nejaké drobnosti uchmatla...
P.s. ich Slowatch kolekciu nafotili aj baby z Fashion map, aha tu.

Wednesday, December 18, 2013

MERRY HAPPY....SPRING?

LAST week we went to see the new H&M Spring collection. Paradoxically, two weeks before Christmas. Probably, this is my favorite spring collection so far. I liked almost everything from denim dress, leather pants, white shirts until those awesome boots. Ooooh yes, those boots! Ideal for my thin legs... And it was a bit erotically as well ;) I hope you'll admire this collection soon in shops. And for a better imagination check this video.

MINULÝ týždeň sme boli omrknúť novú jarnú kolekciu H&M. Paradoxne, 2 týždne pred Vianocami. Myslím, že toto je zatiaľ moja najobľúbenejšia jarná kolekcia. Páčilo sa mi takmer všetko od riflových šiat, cez kožené gate, biele blúzky až po čižmy. Oooo áno, tie vysoké čižmy! Ideálne pre moje chudé nôžky... A bolo aj erotično ;) Verím, že čoskoro budete kolekciu obdivovať aj vy v obchodoch. A pre lepšiu predstavu si pozrite toto video.

Monday, December 16, 2013

WEEKLY

1. THE FUNNIEST addition to our household. Pillow from H&M Home. We couldn't leave it there!
2. Amazingly light and amazingly long dress from the new H&M Spring / Summer 2014 collection.
3. You just have to have fun while baking ;)
4. Last week me and Veronika did some photoshooting for Slowatch. It was quite fun, you'll see later.
5. Magical weekend in Oberntauern. 3 days full of sun made me ill :)
6. Super-funny furry Happy Socks from Urbanlux.

1. NAJVTIPNEJŠÍ prírastok do našej domácnosti. Vankúš z H&M Home. Nemohli sme ho tam nechať!
2. Úžasne ľahké a úžasne dlhé šaty z novej jarnej kolekcie (taktiež) z H&M. 
3. Pri pečení jedine zvesela ;)
4. Minulý týždeň sme boli s Veronikou fotiť nové vecičky v Slowatch. Bola to celkom švanda, viac uvidíte čoskoro.
5. Magický víkend v Oberntauerne. 3 dni azúrko, až som z toho ochorela :)
6. Najsuper chlpaté Happy Socks z Urbanluxu