Friday, September 30, 2011

PARIS BLUEHERE YOU are! Photos from wedding number 2. As I said before (here), I was on two weddings in one day few weeks ago. Yes, I wore a different dress. No, I´m not crazy. This wedding was less formal so the red dress I wore for the first wedding wasn´t appropriate. It was my friend that got married, we know each other for about nine years and the wedding was sooo nice and unique. It took place in the garden of bride´s parents, there were lights hanging on trees, home-made food, great live band and everything in style of the 20-ties (even newlyweds were dressed in that style!). The only negative thing was that we had to leave after two hours...
Btw the dress I wore is made by my friend Mirča, who will hopefully make more dresses soon. Cause I like mine a lot ;) .

NECH SA páči! Fotky zo svadby č.2. Ako som už spomínala tu, pred pár týždňami som stihla dve svadby v jedeň deň. Áno, vystriedala som šaty. Nie, nepreplo mi. Keďže táto svadba bola menej formálnejšia, červené šaty z prvej svadby sa sem veľmi nehodili. Ženil sa môj kamarát, poznáme sa tuším deväť rokov a svadba bola naozaj krásna a jedinečná. U nevestinych rodičov na záhrade, so svetielkami povešanými na stromoch, domácim jedlom, skvelou kapelou, v štýle 20-tych rokov (v tomto štýle boli aj šaty a oblek mladomanželov!). Jediné mínus bolo, že sme museli po dvoch hodinách odísť...
Mimochodom šaty, čo mám na sebe šila ešte pred dvoma rokmi moja kamoška Mirča, ktorá snáď už čoskoro začne šiť šaty vo väčšom množstve. Lebo tieto moje mám naozaj rada ;) .


Dress by Mirča, Swedish Hasbeens for H&M clogs, Mango bag

Thursday, September 29, 2011

WEEKEND PLANSRIGHT NOW I wanted to be on Brillance Fashion Talent and watch young and promising slovak fashion designers and their work. My health decided not to cooperate. The whole day a spent in my bed having some kind of virous. I hope I´ll be fine till tomorrow cause I want to visit Design weekend and BLAF (Bratislava Art Festival). By that time I´m gonna take it out with this editorial from september issue of Vogue Germany...

PRÁVE SOM chcela byť na Brillance Fashion Talent a sledovať mladých a nádejných slovenských módnych dizajnérov a ich tvorbu. Moje zdravie si to zariadilo inak. Celý deň som preležala doma na gauči s nejakou virózou. Dúfam, že budem do zajtra fit aby som sa mohla zúčastniť Dizajn víkendu a BLAF-u (Bratislava Art Festival). Zatiaľ si to vynahradím týmto, už tak trochu zimným, editoriálom zo septembrového vydania Vogue Germany...

Tuesday, September 27, 2011

FINALLY WITH THE NEW


IT WAS a long and hard process, but successful in the end. Finally this blog has its own logo! I admit I´m a non-technical type of person, so I knew, that it has to be someone else who´s gonna solve this task. I have a friend Kristína. She is a very handy graphic designer, whose portfolio you can find here. And I am so happy that this blog is finally starting to looking better. Thank you girl!

PROCES to bol dlhý a náročný, ale nakoniec úspešný. Konečne má tento blog svoje logo! Priznám sa, som trochu antitechnický typ, takže som vedela, že sa bude musieť podujať na túto úlohu niekto iný. Mám kamošku Kristínu. Veľmi šikovná grafická dizajnérka, ktorej portfólio si môžete pozrieť tu. A ja sa veľmi teším, že to tu konečne začína nejak vyzerať. Ďakujem mici!

Monday, September 26, 2011

INDIAN SUMMER

I NEVER attributed credits to Indian summer. I don´t know why, but it suddenly has changed. The autumn sun and not-so-high temperatures are just right for me. We went to Vienna on saturday. Only to walk and eat at our favourite Naschmarkt. And yesterday we were on a vintage in Modra (a little town close to Bratislava with lots of vineyards) - only to walk and eat as well. It would be great if this weather could last till november. But I´m gonna enjoy it until I can. Wish you a nice week!
P.s.: There are already 400 people reading my blog. Thank you so much! Soon there will be a surprise for you ;) .

NIKDY SOM babiemu letu nepripisovala veľké kredity. Neviem prečo sa to teraz zmenilo. Ale jesenné slnko a teploty tak akurát mi vyhovujú. V sobotu sme si spravili výlet do Viedne. Len tak, poprechádzať sa a najesť sa na našom obľúbenom Naschmarkte. Včera sme boli na vinobraní v Modre - len tak, poprechádzať sa a najesť sa. Bodaj by takéto počasie vydržalo aspoň do novembra. Ja si ho budem zatiaľ užívať dokedy sa bude dať (rozumej do nedele, potom už tá spomínaná robota). Pekný týždeň želám!
P.s.: Ďakujem vám, že je vás tu už toľko, veľmi ma to teší. Čoskoro očakávajte prekvapenie ;) .

Zara leather jacket, boots and bag, H&M t-shirt, Stradivarius skirt

Friday, September 23, 2011

IDOL: MIROSLAVA DUMA
ANOTHER GILR into my section "Idol" - Miroslava Duma. She looks like she is 20, well she´s a bit older, 26. This great-looking mummy (!) was a fashion editor for Harper´s Bazaar Russia, now she is a freelance writer for various fashion magazines (Tatler, Glamour...). And she has style! So girls, let´s inspire, after all it´s friday, so...!

ĎALŠIA DO rubriky "Idol" - Miroslava Duma. Vyzerá na dvadsať, má o trochu viac, 26. Táto skvelo vyzerajúca mamina (!) je bývalou módnou redaktorkou Harper´s Bazaar Russia, momentálne tak trochu na voľnej nohe píše do rozličných módnych časopisov (Tatler, Glamour a iné). A má skvelý štýl. Tak sa inšpirujte, veď je piatok večer...!


Thursday, September 22, 2011

I´M READY!


OK, OK, so here you have my Barcelona´s purchase, yop! I think you can´t see it well, but that´s what you wanted, sooo... :) As you can see, I´m the best prepared blogger for winter (at least on our street)! I have three new sweaters (two of them are very soft and thick), a scarf, cap and one little black dress (it´s harder to see it on this pic). In one week  I´m starting to work, so I´ll probably wear it a lot. Then there are trousers bought in sale. The gold marker is YSL Touche Éclat (a highlighter) and those weird things you don´t know what they are, those are holders I´d like to drill into the wall (sure I´m not gonna do that, I´m not here for doing such things) and hang there my necklaces. Good idea, huh?

OK, OK, tak tu máte moje Barcelonske úlovky, na! Podľa mňa to takto až tak super nie je vidno, lepšie by to bolo oblečené, ale vy ste to chceli... :) Ako vidíte, som najlepšie pripravená bloggerka na zimu (minimálne na našej ulici)! Mám tri nové svetre (z toho dva krásne mäkkučké, hrubé a huňaté), šál, čiapku a jedny "malé čierne"(trošku horšie ich na tej fotke vidno). O týždeň idem do roboty, tak sa budú hodiť. K tomu trochu letnejšie gate z výpredaja. Tá zlatá fixa je Touche Éclat (rozjasňovač) od YSL a to, čo ani netušíte čo by mohlo byť, sú úchytky, ktoré podľa všetkého navŕtam do steny (jasné, že to nebudem vŕtať ja, na také veci tu predsa nie som) a budem na to vešať náhrdelníky. Tak!

Tuesday, September 20, 2011

THE BACK

AS I SAID before, I was on two weddings last saturday. And as I promised, here I give you some photos. I bought this nice dress on sale in august. It is quite inconspicuous in the front, like a costume dress, but more sophisticated from behind. Just the right for me! I don´t need to wear a great neck (anyway I don´t have big boobs for it) and a mini skirt to feel attractive. I think, this dress meets the purpose (to feel attractive) better... Plus, I had my make-up done in a professional Make-up studio. They made my make-up also for the august´s wedding (here) and in both cases I was satisfied! I will probably go there again when there will be any occation... Anyways, the wedding was nice, the bride was beautiful and listen to the song please (one of my favourite right now)! Bye!

AKO SOM už spomínala, minulú sobotu som bola na dvoch svadbách. A ako som vám sľúbila, mám tu pre vás fotky. Ešte v zľavách som si kúpila tieto krásne šaty. Spredu sú vcelku nenápadné, také kostýmčekové, ale o to rafinovanejšie sú zo zadu. Presne niečo pre mňa! Nepotrebujem si dať veľký výstrih (aj tak do neho nemám čo dať) a k tomu minisukňu, aby som sa cítila príťažlivo. Myslím, že tieto šaty splnia účel (cítiť sa príťažlivo) ešte lepšie... Plus som sa dala profesionálne nalíčiť v Make-up studio. Líčili ma aj na svadbu, čo som bola pred mesiacom (aha tu) a v oboch prípadoch som bola fakt spokojná! Asi ešte niekedy pôjdem, ak bude príležitosť... Každopádne, svadba bola pekná, nevesta nádherná a pustite si pesničku (moja obľúbená teraz)! Čau!

Zara dress, Forever21 bag, Humanic shoes, Michael Kors watch and Raybans

Monday, September 19, 2011

BARCELONA
SO, WE ARE back home! As you can guess from the first picture (that perfectly describes the last-week´s atmosphere), it was kind of  a baby vacation. We were building sand castles, swimming in sea, resting, but also shopping, drinking Chai tea, eating. Mostly eating hamburgers, popsickles (best and most beautiful popsickels in town, I swear!) and other unhealthy things. And we were shopping a lot! What could we do anyways, it was cheaper and there were shops and clothes you can´t find here. So now it´s time to save some money for Christmas :) . Take care now!

TAK, A SME doma! Ako môžete vidieť z prvej fotky (ktorá dokonale vystihuje minulotýždňovú atmosféru), bola to taká detská dovolenka. Stavali sme hrady z piesku, kúpali sa v mori, oddychovali, ale aj nakupovali, pili Chai tea, jedli. Jedli sme hlavne hamburgery, nanuky (boli to najlepšie a najkrajšie nanuky v meste, prisahám!) a iné nezdravé veci. A nakupovali veľa! Čo už, keď je to tam lacnejšie a majú tam veci, čo u nás nie su. Takže teraz treba začať šetriť na Vianoce :) . Tak zatiaľ...!