Wednesday, August 01, 2012

AND LOMO GOES TO....!
IT WAS a hard decision... I had few favorites. I couldn´t decide, so I consulted it with my jury and after hours and hours if thinking and looking at all your cute and funny photos, I chose this little hipster (that´s how the winner called herself). Why do our parents do this to us? Why did they let us to dress like this? Ok, I got it! It´s because now all these photos make us smile. That´s a good reason, huh? Anyways, thanks to all of you who participated, it really was fun! And don´t be sad, as I said before, lomography.sk has a small present for each of you ;) . Take care guys and thanks for making me smile!

BOLO TO ťažké rozhodnutie... Mala som zopár favoritov. Nevedela som sa rozhodnúť, tak som to celé skonzultovala s mojou porotou a po hodinách  rozmýšľania a prezerania fotiek som vybrala túto malú hipsterku (víťazka sa tak sama nazvala). Prečo nám toto rodičia robia? Prečo nás navliekali do takýchto vecí? Ok, mám to! Lebo všetky tieto fotky nás vždy rozosmejú. To je celkom dobrý dôvod, nie? Každopádne, ďakujem všetkým čo sa zúčastnili, bolo to naozaj zábavné! A nebuďte smutní, ako som už povedala, lomography.sk má pre každého z vás malý darček ;) . Tak sa majte a ďakujem za mesačný príjem smiechu!

9 comments: