Thursday, April 17, 2014

PACKING AGAIN

I'M PACKING my stuff and going abroad again. It's good to enjoy holidays and free days. And I'm happy, because I can expunge another european city from my to-go list! Some insider tips my friends? Restaurants, cafes, bars, beautiful places, even monuments if you want. I'm waiting for at least million tips!

BALÍM všetky saky-paky a idem zase preč. Veď čo, treba využiť prázdniny a dni voľna. Takže som šťastná, lebo si odškrtnem ďalšie európske mesto, do ktorého som tak veľmi chcela ísť! Nejaké insider tips priatelia? Reštiky, kaviarne, bary, pekné miesta, a kľudne aj pamiatky keď chcete. Čakám aspoň milión tipov!

F&F sweater / Mango bag / Zara pants and jacket / Toni&Guy texturising glue / Frends headphones / & other Stories bra

8 comments: